phương án tuyển sinh Đại học xây dựng: thông tin tuyển sinh mới nhất

Trường Đại học Xây dựng vừa công bố phương thức xét tuyển Đại học hệ chính quy năm 2021. Ngoài các phương thức xét tuyển như năm 2020, Đại học Xây dựng sử dụng thêm phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá tư duy năm 2021 do trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức.

Top