quy chế tuyển sinh Đại học của bộ giáo dục đào tạo: thông tin tuyển sinh mới nhất

Bộ giáo dục công bố Quy chế tuyển sinh đại học 2021 có nhiều điểm mới. Những điều cần biết về Quy chế thi tuyển sinh đại học theo khu vực được Bộ GDĐT đưa ra về cơ bản quy chế thi Đại học vẫn được giữ nguyên như 2020.

Top