Danh sách các trường Đại học và Cao đẳng tại Đà Nẵng

Đà Nẵng có những trường đại học nào, trường cao đẳng nào uy tín ở Đà Nẵng? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 
Danh sách các trường Đại học và Cao đẳng tại Đà Nẵng

Danh sách các trường Đại học và Cao đẳng tại Đà Nẵng

Ngoài thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ra thì Đà Nẵng cũng là nơi có chất lượng đào tạo Đại học và Cao đẳng tốt nhất cả nước. Việc lựa chọn một trường học tốt và chất lượng là điều không thể thiếu. Dưới đây là danh sách các trường Đại học, cao đẳng tại Đà Nẵng:

Danh sách trường đại học, cao đẳng trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trường DDK Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng

Trường DDQ Đại học Kinh Tế – ĐH Đà Nẵng

Trường DDS Đại học Sư Phạm – ĐH Đà Nẵng

Trường DDF Đại học Ngoại Ngữ – ĐH Đà Nẵng

Trường DDC Cao đẳng Công Nghệ – ĐH Đà Nẵng

Trường DDI Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin – ĐH Đà Nẵng

 Trường DDY Khoa Y Dược – ĐH Đà Nẵng

Danh sách trường đại học, cao đẳng ngoài trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Trường CHV Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin Hữu Nghị Việt Hàn (Bộ Thông tin và Truyền thông)

Trường CKK Cao đẳng Kinh Tế – Kế Hoạch Đà Nẵng (Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Trường CLT Cao đẳng Lương Thực Thực Phẩm (Bộ Nông nghiệp và PTNT)

Trường CGD Cao đẳng Giao Thông Vận Tải II (Bộ Giao thông vận tải)

Trường CKY Trường ĐH Kỹ thuật Y dược (Bộ Y tế)

Trường TTD Đại học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch)

Trường CMS Cao đẳng Thương Mại Đà Nẵng (Bộ Công thương).

Danh sách trường đại học, cao đẳng dân lập trực thuộc Đà Nẵng:

Trường CKB Cao đẳng Bách Khoa Đà Nẵng

Trường CCZ Cao đẳng Công Nghệ Và Kinh Doanh Việt Tiến

Trường CDD Cao đẳng Dân Lập Kinh Tế Kỹ Thuật Đông Du Đà Nẵng

Trường CLV Cao đẳng Lạc Việt

Trường CPN Cao đẳng Phương Đông – Đà Nẵng

Trường CDA Cao đẳng Tư Thục Đức Trí – Đà Nẵng

Trường DDT Đại học Dân Lập Duy Tân

Trường DAD Đại học Đông Á

Trường KTD Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng

Thông tin mới nhất

Top