Học trường Cao đẳng Bách Việt có tốt không

Trường Cao đẳng Bách Việt là trường công lập hay tư thục? Học trường Cao đẳng Bách Việt có tốt không? Tuyển sinh 24h cập nhật thông tin tổng hợp các ngành học và học phí của CĐ Bách Việt năm 2021.
Học trường Cao đẳng Bách Việt có tốt không

Học cao đẳng Bách Việt có tốt không?

Trường Cao đẳng Bách Việt tiền thân trước đây là trường Trung học tư thục kỹ thuật và nghiệp vụ Bách Việt. Trường Bách Việt được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 4823/QĐ-BGDĐT ngày 01/9/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cấp thành Trường Cao đẳng Bách Việt.

Với phương châm lấy chất lượng đào tạo là mục tiêu hàng đầu. Trường Cao đẳng Bách Việt luôn nỗ lực gắn kết đào tạo với yêu cầu của thực tế trong xã hội, chú trọng đào tạo nghiệp vụ, chuyên môn kỹ thuật với thái độ nghề nghiệp và khả năng làm việc phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại, có tác phong chuyên nghiệp cao. Với cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống thực hành, thực tập nhiều bậc đảm bảo cung cấp cho sinh viên trải nghiệm đầy đủ về kỹ năng nghề nghiệp trước khi ra trường.

Học trường Cao đẳng Bách Việt có tốt không

Cùng với đó là đội ngũ Giảng viên chuyên nghiệp, tâm huyết, công tác quản lý sinh viên chuyên nghiệp, tận tâm và đa dạng các ngành học, Cao Đẳng Bách Việt xác định sứ mạng của Trường Cao đẳng Bách Việt là đào tạo cho người học nắm vững tri thức chuyên môn, có kỹ năng hợp tác và chuyên nghiệp biết kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và ứng dụng, để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực chất lượng cao.

Học phí trường Cao đẳng Bách Việt

Năm 2021, Trường Cao đẳng Bách Việt thu mức học phí là 300.000 đồng/ tín chỉ đại cương và 400.000 đồng/ tín chỉ cơ sở ngành/ chuyên ngành. Mức học phí được thu trên số tín chỉ mà các bạn sinh viên phải học và đăng ký trong năm học. Vì vậy, mức học phí thu giữa các bạn sinh viên sẽ có sự chênh lệnh.

Mức học phí trên có thể thay đổi theo năm, theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các ngành học trường Cao đẳng Bách Việt

Năm 2021, trường Cao đẳng Bách Việt tuyển sinh và đào tạo 20 ngành nghề với thời gian từ 2-2,5 năm. Dưới đây là danh sách các ngành đào tạo và thời gian đào tạo các ngành của trường Cao đẳng Bách Việt:

Học trường Cao đẳng Bách Việt có tốt không

Học trường Cao đẳng Bách Việt có tốt không

 

 

Thông tin mới nhất

Top