Học viện Cán bộ có tốt không? học phí Học viện Cán bộ bao nhiêu?

Học viện Cán bộ có tốt không? học phí Học viện Cán bộ bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật những thông tin cũng như mức đóng học phí của trường Học viện Cán bộ giúp các bạn thí sinh có quyết định đúng khi lựa chọn trường học nhé.
Học viện Cán bộ có tốt không? học phí Học viện Cán bộ bao nhiêu?

Học viện Cán bộ có tốt không? 

Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh là trường đầu tiên trong hệ thống các trường chính trị tỉnh, thành trên cả nước thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000, đến năm 2009 áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001: 2008. Đến nay, hệ thống quản lý chất lượng tiếp tục được thay đổi, hoàn thiện theo sự biến đổi nhanh chóng của thực tiễn, đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý cấp Học viện và trở thành công cụ quản lý sắc bén, hiệu quả toàn bộ hoạt động của Nhà trường nhằm mục đích thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của Thành ủy, UBND Thành phố giao cho.

1. Sứ mệnh

Học viện Cán bộ là nơi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước; kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố Hồ Chí Minh theo chức năng, nhiệm vụ quy định đối với trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Học viện Cán bộ là nơi đào tạo sinh viên nhằm cung cấp đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cho hệ thống chính trị các cấp trong cả nước. 

Học viện Cán bộ là nơi triển khai dịch vụ khoa học và công nghệ; nghiên cứu và tư vấn về chính sách cho các cấp quản lý của Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, xây dựng Học viện Cán bộ Thành phố trở thành trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức, sinh viên chất lượng cao với cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn quốc tế và môi trường giáo dục lành mạnh, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố nói riêng và cả nước nói chung.

3. Giá trị cốt lõi

Với tầm nhìn và sứ mệnh, Học viện Cán bộ Thành phố hướng tới các giá trị cốt lõi sau đây: 

- Vì sự phát triển toàn diện của người cán bộ, lấy người học làm trung tâm - Chất lượng giáo dục luôn là yếu tố quan tâm hàng đầu cho mọi hoạt động - Đề cao tính sáng tạo, ứng dụng trong nghiên cứu khoa học

- Mở rộng liên kết, hợp tác quốc tế là nòng cốt cho sự phát triển - Đề cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả trong công tác quản lý 

- Hướng đến sự phát triển chung của Thành phố, chung tay vì cộng đồng trên các lĩnh vực.

4. Mục tiêu chiến lược

- Hoàn thiện các quy trình ISO 9001: 2015 phù hợp với thực tế, đảm bảo thống nhất, đơn giản và hiệu quả; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua sử dụng và khai thác triệt để các phần mềm như quản lý văn bản; quản lý tài sản; quản lý cán bộ viên chức; quản lý đào tạo; khảo thí; học liệu trực tuyến LMS, quản lý tòa nhà thông minh BMS,... để tiết kiệm thời gian, kinh phí và đạt hiệu quả sử dụng cao. 

- Sắp xếp, tinh gọn, hoàn chỉnh tổ chức bộ máy đáp ứng nhu cầu công việc theo Đề án vị trí việc làm và Quy định 09-QĐi/TW; xã hội hóa một số hạng mục công trình của Học viện để tiết kiệm ngân sách. Phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành giai đoạn 3 Dự án trường Cán bộ Thành phố trước đây (nay là Học viện Cán bộ). 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, viên chức của Học viện về số lượng và chất lượng, phong cách mang tính chuyên nghiệp cao, có đạo đức, năng lực quản lý và kỹ năng thực thi công vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Phấn đấu 100% công chức, viên chức của Học viện đạt chuẩn quy định về trình độ đào tạo và sử dụng thành thạo tin học văn phòng: 100% viên chức giảng viên có trình độ trung cấp lý luận chính trị và Thạc sỹ về chuyên môn, được đào tạo, rèn luyện trong thực tiễn; 100% viên chức hàng năm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục kiến nghị với Thành ủy, Uỷ ban nhân dân giao cho Học viện thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp theo quy định của Chính phủ và các Bộ, nghành Trung ương. Dự kiến năm 2021, sẽ triển khai thực hiện cơ chủ tài chính tại Học viện. 

- Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, tuyển dụng, sử dụng và đánh giá cán bộ. Đảng uỷ thường xuyên phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm công tác đánh giá, tuyển dụng, luân chuyển, khen thưởng cán bộ, công chức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy trình. 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập theo hướng học tập kinh nghiệm của các nước tiên tiến và các nước liên kết đào tạo; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên, học viên. 

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của các phòng, trung tâm và khoa đối với các lĩnh vực hoạt động của Học viện. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học và mở rộng hợp tác quốc tế với các nước; đẩy mạnh hoạt động giao lưu học tập, học hỏi kinh nghiệm giữa sinh viên, giảng viên, viên chức Học viện với giảng viên, sinh viên các trường quốc tế đã ký kết MOU.

- Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện công tác đổi mới việc giảng dạy và học tập tại Học viện; tăng cường chấn chỉnh các tiêu cực, sai phạm trong công tác giáo dục; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác thi đua và xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể vững mạnh.

 5. Các thành tích nhà trường đạt được

Trong những năm qua, Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt những kết quả đáng kể trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị của thành phố; trong đó có những nét mới, sáng tạo, đi đầu góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ ngang tầm, bổ sung nguồn nhân lực cho sự nghiệp phát triển của thành phố, đồng thời nhiều mặt hoạt động của Học viện cũng thể hiện được là đơn vị xuất sắc, đi đầu trong hệ thống Trường Chính trị các tỉnh, thành trong cả nước.

Học viện Cán bộ có tốt không? học phí Học viện Cán bộ bao nhiêu?

Học phí Học viện Cán bộ bao nhiêu? 

Hiện tại học phí của trường thu theo số tín chỉ của các bạn sinh viên đăng kí, trung bình một sinh viên mỗi học kỳ đóng từ 6 đến 8 triệu cho 1 học kỳ ứng với số tín chỉ mà các bạn sinh viên đăng ký.

Tham khảo phí nhập học năm học 2020 – 2021: Thí sinh đóng 6.404.025 đ, bao gồm:

Học phí Học kỳ I, năm học 2020 – 2021 (15 tín chỉ): 5.700.000 đ;
Bảo hiểm y tế: 704.025 đ.

Học viện Cán bộ có tốt không? học phí Học viện Cán bộ bao nhiêu?

Học viện Cán bộ ra trường làm gì?

Học viên của Học viện tốt nghiệp ra trường sẽ có nhiều cơ hội trở thành những công chức, viên chức, nhà quản lý làm việc trong hệ thống chính quyển, các cơ quan Đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp... Bên cạnh đó, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc sẽ có cơ hội được giữ lại làm giảng viên, viên chức của Học viện, được cấp học bổng để tham gia học tập ở trình độ cao hơn.

Lãnh đạo trường Học viện Cán bộ cũng khẳng định trong bối cảnh cởi mở như hiện nay, tấm bằng đại học không phải là tất cả. Để nắm bắt cơ hội việc làm, sinh viên cần phải có các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học, khả năng tự học, sáng tạo, thích nghi với môi trường làm việc…

Thông tin mới nhất

Top