Học viện Hậu cần có những ngành nào?

Học viện Hậu cần (HEH) gồm có những ngành nào? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết về ngành học, học phí hệ dân sự, bằng tốt nghiệp của trường Học viện Hậu cần để các bạn thí sinh tham khảo.
Học viện Hậu cần có những ngành nào?

 Các ngành đào tạo của Học viện Hậu cần

Học viện Hậu cần là một trong số những học viện quân sự thuộc sự quản lý của Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Cơ sở này có nhiệm vụ chính là đào tạo ra những sĩ quan hậu cần, nhân viên chuyên nghiệp cho ngành quân đội của Việt Nam. Mã trường HV Hậu cần là HEH, trường có 3 cơ sở và trụ sở chính nằm tại Long Biên, Hà Nội, Học viện Hậu Cần chuyên đào tạo các sĩ quan hậu cần với trình độ Cao đẳng và Đại học, sau đại học. Các chuyên ngành của Học viện Hậu cần như sau:

 • Khoa Chỉ huy hậu cần.
 • Khoa Quân nhu.
 • Khoa Vận tải.
 • Khoa Xăng dầu.
 • Khoa Doanh trại.
 • Khoa Tài chính.
 • Khoa Quân sự.
 • Khoa Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 • Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị.
 • Khoa Khoa học cơ bản.
 • Khoa Ngoại ngữ.
 • Khoa Quân sự biệt phái - Học viện Tài chính.
 • Khoa Hậu cần chiến dịch.

Ngoài ra, trường còn đào tạo hệ Cao đẳng, Đại học, sau đại học dân sự với 3 ngành chính là Tài chính - Ngân hàng, Kế toán doanh nghiệp và Kỹ thuật xây dựng. Các chuyên ngành đào tạo hot của học viện hậu cần tạo ra nhiều cơ hội việc làm tốt cho các bạn sinh viên. Chính vì thế khi tham gia đăng ký thi tuyển các bạn nên cân nhắc và lựa chọn cho mình chuyên ngành phù hợp nhất.

Học phí Học viện Hậu cần - hệ dân sự

Học viện Hậu cần là học viện quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam, nhà trường mang trong mình nhiệm vụ đào tạo sĩ quan và nhân viên ngành hậu cần cho Quân đội Nhân dân Việt Nam với sứ mệnh cao cả vì đất nước, vì dân tộc, được cống hiến. Ngày 7 tháng 2 năm 1993, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức ra quyết định công nhận trình độ đào tạo đại học quân sự cho Học viện Hậu cần. 

 Các chuyên ngành của Học viện Hậu cần như sau: Khoa Chỉ huy hậu cần; Khoa Quân nhu; Khoa Vận tải; Khoa Xăng dầu; Khoa Doanh trại; Khoa Tài chính; Khoa Quân sự; Khoa Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Khoa Công tác Đảng, công tác chính trị; Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Ngoại ngữ; Khoa Quân sự biệt phái - Học viện Tài chính; Khoa Hậu cần chiến dịch.

Về học phí -  Hệ dân sự

Học phí học viện hậu cần hệ dân sự: Mức thu học phí 205.000đ/ 01 tín chỉ 

Thời gian thu: Thu học phí 2 lần/ 1 năm vào đầu các học kỳ

Nguyên tắc thu:

Tổng thu học phí các tín chỉ không lớn hơn tổng thu học phí toàn khóa theo chương trình đào tạo chính

Tổng thu học phí chương trình đào tạo chính không tính học phí học lại, học cải thiện ( nếu có )

Nếu có quy định của nhà nước thì phải thay đổi mức thu học phí tín chỉ cho phù hợp

Cách tính

Học phí đào tạo theo tín chỉ:

Học phí 01 tín chỉ = Tổng học phí toàn khóa / Tổng số tín chỉ toàn khóa

Tổng học phí toàn khóa = Tổng học phí của các năm học trong khóa

Học phí của từng năm học = Mức thu học phí 01 sinh viên/01 tháng x10 tháng ( mức thu học phí 01 tháng theo từng năm học khác nhau - Nghị định 86)

Miễn giảm học phí

Việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên đào tạo dân sự theo quy định của Học viện Hậu cần.

Học viện Hậu cần có những ngành nào?

 Học viện Hậu cần ra làm gì?

Sau khi được vào môi trường quân sự và đào tạo và rèn luyện nghiêm ngặt, môi trường kỷ luật cao cùng với rất nhiều điều lệnh sẽ giúp các bạn sinh viên có đầy đủ kiến thức và trang bị cho mình một hành trang để sẵn sàng cho những công việc mới.

Với môi trường học tập tại Học viện hậu cần, sau khi học xong các bạn sẽ được phân công công việc cũng như có những nhiệm vụ được điều động của các cấp và cán bộ quân khu. Công việc được giao bất cứ đâu bạn cũng phải nhận nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhất. Thông thường thì sinh viên tốt nghiệp trường Học viện Hậu cần được phân công tới những cơ quan, doanh trại thiếu nhân lực để làm việc.

Việc làm của học viện hậu cần sẽ được phân công vào các ngành như quân sự, công an, quân đội, các cơ quan nhà nước với nhiều công việc và nhiệm vụ khác nhau tùy thuộc vào ngành học. Chính vì thế bạn sẽ không lo thất nghiệp khi theo học các ngành của Học viện Hậu cần. Tuy nhiên đối với hệ dân sự thì sinh viên tốt nghiệp sẽ không được phân công công tác, các bạn vẫn sẽ tự mình tìm kiếm và lựa chọn việc làm phù hợp nhất.

Thông tin mới nhất

Top