Khối xã hội gồm những ngành nào 2021? Học xã hội học ra làm gì?

Khối Xã hội năm 2021 gồm có những ngành đào tạo nào? Học Xã hội học ra trường làm gì? Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết các ngành đào tạo của khối ban Xã Hội và những việc sau khi ra trường thí sinh học Xã hội học sẽ làm.
Khối xã hội gồm những ngành nào 2021? Học xã hội học ra làm gì?

Khối xã hội gồm những ngành nào 2021? 

Xã hội học được hiểu một cách cơ bản là ngành học cung cấp, bổ sung cho sinh viên các kiến thức về nhiều vấn đề trong xã hội, phân tích nghiên cứu các vấn đề xã hội trong quản trị doanh nghiệp, hành chính. Sinh viên ngành xã hội học sẽ được đào tạo các môn học như nhân chủng học, tâm lý học xã hội, triết học, tâm lý học, dân tộc học, nhân học. 

Ngành xã hội học giúp sinh viên có thể nắm bắt và phân tích các vấn đề trong xã hội. Sinh viên có nhiệm vụ tìm hiểu, nghiên cứu và trả lời các vấn đề như: Tại sao bạo lực trẻ em ngày một gia tăng, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình,… nó gắn liền với sự phát triển của xã hội, phát triển của cộng đồng.

Khối Xã hội gồm những ngành sau:

Nhóm ngành Truyền thông – Báo chí: Báo chí, Xuất bản, Quản lý thông tin, Lịch sử, Nhân học, Triết học, Địa lý học, Xã hội học, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh doanh xuất bản phẩm

Nhóm ngành Sư phạm: sư phạm Văn, sư phạm Sử, sư phạm Địa lý hay sư phạm mầm non, sư phạm tiểu học …

Nhóm ngành Văn hóa – Ngoại ngữ: Nghiên cứu văn hóa, Văn hóa truyền thống, Truyền thông văn hóa…

Nhóm ngành Luật và Kinh tế: Luật, Luật (hệ dân sự), Luật học, Luật kinh tế, Dịch vụ pháp lý, Kinh tế, Quan hệ quốc tế…

Nhóm ngành Quản lý: Quản lí giáo dục, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Giáo dục Quốc phòng – An ninh, Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước, Quản lí nhà nước, Quản lý nhà nước về an ninh trật tự, Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân, Công tác xã hội, Công tác thanh thiếu niên, Khoa học quản lí, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng, Quan hệ công chúng, Thư ký văn phòng…

Khối xã hội gồm những ngành nào 2021? Học xã hội học ra làm gì?
Học Xã hội học ra làm gì?

Ngành Xã hội học là một ngành học có nhiều triển vọng nghề nghiệp trong tương lai với vị trí việc làm đa dạng. Sinh viên theo học ngành Xã hội học khi ra trường đủ năng lực chuyên môn để có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau thuộc các lĩnh vực như:

– Quan hệ công chúng: Biên tập viên, Phóng viên; Quảng cáo; Tổ chức sự kiện.

– Kinh doanh, quản lý: Điều hành các tổ chức dân sự; Quản trị các dự án đầu tư xã hội; Quản trị nhân sự; Quan hệ khách hàng; Thống kê; Bán hàng và quản lý khách hàng.

– Nghiên cứu, tư vấn: Nghiên cứu, tư vấn chính sách phát triển bền vững; Nghiên cứu thị trường; Nghiên cứu và tư vấn truyền thông, quảng cáo; Điều tra dư luận xã hội.

– Dịch vụ và phục vụ con người: Làm điều phối viên, chuyên viên cho các quỹ phát triển, hoạt động tài trợ của nước ngoài tại Việt Nam, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức từ thiện; Làm nhân viên công tác xã hội, phát triển cộng đồng.

– Lĩnh vực hành chính công: Làm chuyên viên trong các cơ quan hành chính sự nghiệp (văn hóa, lao động, dân số, giáo dục, y tế, thống kê, dân tộc, dân vận, tuyên giáo), cơ quan đảng và đoàn thể, cơ quan an ninh và phòng chống tệ nạn xã hội.

– Giáo dục, đào tạo: Giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng; Giảng dạy, tập huấn các khóa ngắn hạn cho các tổ chức, cộng đồng có nhu cầu.

Với những vị trí công việc trên, sinh viên sau khi ra trường có thể làm tại các đơn vị như:

– Trung tâm nghiên cứu dư luận xã hội;

– Bộ phận tiếp thị, quảng cáo và quan hệ công chúng của công ty;

– Tổ chức phi chính phủ, các hiệp hội và trung tâm;

– Cơ quan hành chính nhà nước các cấp;

– Các cơ quan về truyền thông đại chúng và xuất bản.

Thông tin mới nhất

Top