song bằng chu văn an: Thí sinh thi song bằng vào lớp 10 ở Hà Nội phải trải qua mấy vòng thi

Thí sinh thi song bằng hệ cấp 3 vào lớp 10 song bằng phải luyện thi và trải qua 2 vòng thi tuyển. Kỳ thi hệ song bằng tuyển sinh lớp 10 THPT 2021 áp dụng cho trường Amsterdam và trường Chu Văn An đã được giảm bớt 1 vòng thi so với 2020.

Top