thời gian công bố điểm chuẩn: Điểm chuẩn đại học 2021 được công bố vào ngày nào?

Thời gian công bố điểm chuẩn Đại học 2021 vào ngày nào? Theo lịch tuyển sinh thì điểm sàn, điểm chuẩn và kết quả trúng tuyển Đại học và Cao đẳng đợt 1 được công bố trước 17h ngày 16/9, muộn hơn gần 1,5 tháng so với lịch tuyển sinh cũ. 

Top