thông báo tuyển sinh lớp 1: Hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 ở Hà Nội

Hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 ở Hà Nội. Tuyển sinh 24h cập nhật kế hoạch, thời gian lịch tuyển sinh và cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 năm học 2021-2022 tại Hà Nội.

Top