Thông tin tuyển sinh Đại học Công Nghệ TPHCM 2023 (ĐHCNTPHCM)

Thông tin tuyển sinh Trường Đại học Công Nghệ TPHCM năm 2023: thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất cho năm học 2023. Cập nhật thông tin tuyển sinh ĐHCNTPHCM và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn và điểm sàn dự kiến của tuyển sinh CNTPHCM.

Tổng hợp thông tin số lượng chỉ tiêu sinh viên cho các ngành học của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM kỳ tuyển sinh 2023 NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh của Trường Đại học Công Nghệ TPHCM mới nhất

Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH tuyển sinh xét học bạ 2021

Đại học Công nghệ TP HCM - HUTECH tuyển sinh 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật mã trường HUTECH, chỉ tiêu tuyển sinh, điểm chuẩn xét tuyển học bạ và học phí của trường Đại học Công nghệ TP HCM năm 2021.

Cập nhật:
Top