Thông tin tuyển sinh Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng 2023 (KGDTCĐHĐN)

Thông tin tuyển sinh Trường Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng năm 2023: thông tin, phương án và chỉ tiêu tuyển sinh Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng mới nhất cho năm học 2023. Cập nhật thông tin tuyển sinh KGDTCĐHĐN và hướng dẫn các đăng ký điền mã trường, mã ngành cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Tổng hợp và thống kê số liệu điểm chuẩn và điểm sàn dự kiến của tuyển sinh GDTCĐHĐN.

Tổng hợp thông tin số lượng chỉ tiêu sinh viên cho các ngành học của Trường Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng kỳ tuyển sinh 2023 NHANH và CHÍNH XÁC nhất.

Điểm chuẩn các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng
Mã trường các trường Đại học, Cao đẳng ở Đà Nẵng

Thông tin tuyển sinh của Trường Khoa Giáo dục thể chất - Đại học Đà Nẵng mới nhất

Cập nhật:
Top