Học phí trường Cao đẳng Sonadezi 2021 là bao nhiêu? 

Học phí trường Cao đẳng Sonadezi 2021 là bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết mức đóng học phí cho 1 tín chỉ học Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi giúp các bạn thí sinh nắm được thông tin cụ thể.
Học phí trường Cao đẳng Sonadezi 2021 là bao nhiêu? 

Học phí trường Cao đẳng Sonadezi 2021 là bao nhiêu?

Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi chú trọng bồi dưỡng và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển một cách toàn diện, bao gồm cả trình độ chuyên môn lẫn đạo đức và thể chất, hình thành một lực lượng lao động ưu tú sẵn sàng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp.

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học gắn kết với doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi phấn đấu trở thành một địa chỉ đào tạo có uy tín, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực.

Về học phí: 470.000 đồng/tín chỉ. Bình quân khoảng 6-8 triệu đồng/học kỳ; khoảng 43-45 triệu đồng/toàn khóa học (2.5 năm).

Đôi nét về trường Cao đẳng Sonadezi 

Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi có chức năng đào tạo đa hệ, đa lĩnh vực, hoạt động bằng nguồn vốn của Công ty phát triển khu công nghiệp Biên Hoà (Sonadezi) và nguồn vốn thu từ hoạt động đào tạo và dịch vụ. Trong năm học đầu tiên 2005 – 2006, trường đào tạo 5 ngành là: công nghệ may, công nghệ giày, quản trị kinh doanh, tài chính tín dụng, kiểm toán kế toán. 

Với phương châm “gắn lý thuyết với thực hành, gắn nhà trường với doanh nghiệp”, trường sẽ dành nhiều thời gian cho học viên thực tập, thực hành tại các doanh nghiệp, qua đó đào tạo đội ngũ kỹ thuật bậc cao và nhân viên quản lý doanh nghiệp có khả năng thích ứng với công việc ngay sau khi ra trường. Đội ngũ giảng viên của trường đều có trình độ đại học và trên đại học; riêng đội ngũ giảng viên chuyên ngành may mặc và giày da đã qua đào tạo tại Cộng hoà Pháp.

 Hiện Trường Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi mở các lớp giảng dạy ngắn hạn như tin học, ngoại ngữ với hơn 600 học viên theo học. Trong tương lai, trường sẽ liên thông với các trường đào tạo nghề khác, kể các trường đại học nước ngoài, nhất là các trường của Pháp để đào tạo các bậc học cao hơn nhằm đáp ứng nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trọng điểm phía Nam.

Cao đẳng mới nhất

Top