Các trường Đại học khối A  lấy điểm thấp ở Hà Nội 2021

Danh sách những trường Đại học khối A lấy điểm thấp ở Hà Nội 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật thông tin các trường ĐH khối A lấy điểm khá thấp ở HN giúp cho các thi sinh có thêm sự lựa chọn.  
Các trường Đại học khối A  lấy điểm thấp ở Hà Nội 2021

Danh sách các trường Đại học khối A lấy điểm thấp ở Hà Nội 2021:

Đại Học Mỏ – Địa Chất

Trường đại học Mỏ – Địa chất có điểm chuẩn tương đối thấp rơi vào khoảng từ 14 điểm cho đến 15 điểm. Với số lượng ngành 14 điểm chiếm đa số. Cùng tham khảo một số ngành ở trường đại học này ngay dưới đây:

1. Quản trị kinh doanh: 14 điểm

2. Kế toán: 14 điểm

3. Công nghệ thông tin: 14 điểm

4. Công nghệ kỹ thuật hóa học: 15 điểm

5. Kỹ thuật cơ khí: 14 điểm

6. Kỹ thuật cơ khí: 14 điểm

7. Kỹ thuật điện, điện tử: 14 điểm

8. Kỹ thuật điều khiển điện tự động hóa: 16 điểm

9. Kỹ thuật môi trường: 14 điểm

10. Kỹ thuật địa chất: 14 điểm

11. Kỹ thuật địa vật lý: 15 điểm

Điểm các ngành trên được xét trên tiêu chí nguyện vọng 1 và không có môn nào nhân đôi hệ số.

Trường Đại Học Nội Vụ

Mặc dù có một số ngành có điểm chuẩn lên đến 26 điểm (Quản lí Nhà nước về Nông nghiệp và phát triển nông thôn), tuy nhiên trường Đại  Học Nội Vụ vẫn được xếp vào trường có điểm chuẩn các ngành khá thấp tại Hà Nội, lý do vì các ngành còn lại có điểm chuẩn khá thấp, dao động từ  14 – 23 điểm. Danh sách một số ngành có điểm chuẩn thấp nhất tại trường đại học Nội Vụ:

1. Công nghệ văn hóa du lịch: 14 điểm

2. Quản lý nhà nước: 14 điểm

3. Luật: 17.5 điểm

4. Quản lí văn hóa: 14 điểm

5. Hệ thống thông tin: 15 điểm

6. CN chính sách công: 15 điểm

Trường Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Năm 2018 là năm chứng kiến mức điểm chuẩn ở học viện Nông Nghiệp Việt Nam thấp nhất trong những năm gần đây. Điểm chuẩn từng ngành theo từng tổ hợp thấp và dao động từ 15 – 21 điểm trong đó có một số ngành chỉ có mức điểm chuẩn là 14 điểm. Danh sách một số ngành có điểm chuẩn khá thấp như sau:

1. Bảo vệ thực vật: 14 điểm

2. Chăn nuôi: 14 điểm

3. Chăn nuôi định hướng nghề nghiệp: 14 điểm

4. Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử: 15 điểm

5. Công nghệ kỹ thuật ô tô: 14.5 điểm

6. Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan định hướng nghề nghiệp: 15.0 điểm

7. Công nghệ sau thu hoạch: 16 điểm

8. Công nghệ sinh học: 15.5 điểm

9. Công nghệ sinh học chất lượng cao: 15.5 điểm

10. Công nghệ sinh học định hướng nghề nghiệp: 15.5 điểm

Đại Học Thăng Long

19.6 điểm là điểm trúng tuyển vào ngành cao nhất ở Đại Học Thăng Long – cụ thể là ngành Ngôn Ngữ Trung Quốc. Cũng theo đó, ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là ngành Toán – Tin Học và Khoa học sức khỏe chỉ với mức điểm là 15 điểm. Các  ngành còn lại trải dài từ 15 điểm đến 18 điểm. Một số ngành có điểm chuẩn thấp nhất bao gồm:

1. Điều dưỡng

2. Y tế công cộng

3. Quản lí bệnh viện

4. Dinh dưỡng

4 ngành trên có mức điểm chuẩn là 15, thuộc vào các ngành có điểm chuẩn thấp nhất trong trường.

Sĩ Quan Phòng Hóa

Năm 2018 đánh dấu là năm có mức điểm chuẩn thấp nhất trong 5 năm gần đây của Trường Sĩ Quan Phòng Hóa. Theo mức  điểm chuẩn là 19.05 ở Miền Nam và đặc biệt là 20.6 điểm ở Miền Bắc (Hà Nội). Mức điểm thấp hơn từ 2 – 3 điểm so với các năm trước.

Đại Học Điện Lực

Với mức điểm chuẩn cao nhất là 16, Đại Học Điện lực là một trong những trường có mức điểm chuẩn khá thấp. Chủ yếu dao động từ 14 – 15.5 điểm. Danh sách một số ngành có chỉ tiêu cao nhất như sau:

1. Quản trị kinh doanh: 15.5 điểm

2. Quản trị kinh doanh chất lượng cao: 15 điểm

3. Tài chính ngân hàng: 15 điểm

4. Tài chính – ngân hàng chất lượng cao: 15 điểm

5. Kế toán: 15.5 điểm

6. Kế toán chất lượng cao: 15 điểm

7. Kiểm toán: 14 điểm

8. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 16 điểm

9. Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử chất lượng cao: 15 điểm

10. Quản lí công nghiệp: 15 điểm

Đại học Thủy Lợi

Năm 2018, Đại học Thủy lợi có mức điểm chuẩn ở một số ngành là 14 điểm. Ngành cao điểm nhất cũng chỉ đạt mức 19 điểm (Ngành kỹ thuật Trắc địa – Bản đồ). Danh sách một số ngành có chỉ tiêu cao ở trường như sau:

1. Công nghệ thông tin: 17.95 điểm

2. Kế toán: 17 điểm

3. Quản trị kinh doanh: 17.4 điểm

4. Kinh tế: 16.95 điểm

5. Hệ thống thông tin: 16 điểm

6. Kỹ thuật phần mềm: 16 điểm

7. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: 15.6 điểm

8. Kỹ thuật cơ khí: 15.3 điểm

9. Kỹ thuật cơ điện tử: 15.15 điểm

10. Kỹ thuật xây dựng công trình thủy: 14 điểm

Đại học mới nhất

Top