Đại học CNTT & TT Việt - Hàn Đà Nẵng tuyển sinh 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông Việt-Hàn Đà Nẵng tuyển sinh năm 2021. Cùng tuyển sinh 24h cập nhật thông tin tuyển sinh đầy đủ của trường Đại học CNTT & TT Việt - Hàn Đà Nẵng nhé.
Đại học CNTT & TT Việt - Hàn Đà Nẵng tuyển sinh 2021

Thông tin tuyển sinh trường Đại học CNTT & TT Việt - Hàn Đà Nẵng 2021

Trường Đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông (CNTT và TT) Việt - Hàn Đà Nẵng thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2021 - Đợt bổ sung từ ngày 18/8/2021 đến ngày 5/9/2021.

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy vào các ngành của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn, ĐHĐN, theo hình thức xét học bạ THPT.

1. Ngành đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển

Danh mục các ngành tuyển sinh đào tạo, chỉ tiêu và tiêu chí xét tuyển được qui định trong Phụ lục đính kèm như sau:

7340101 - Quản trị kinh doanh (Chỉ tiêu: 40 sv)

7340101ET - Chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành số (Chỉ tiêu: 17 sv)

 7480108 - Công nghệ kỹ thuật máy tính (Chỉ tiêu: 16 sv)

 7480201 - Công nghệ thông tin (Chỉ tiêu: 20 sv)

7480201DA - Chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số (Chỉ tiêu: 10 sv)

Ngưỡng Đảm bảo chất lượng đầu vào: https://bitly.com.vn/3kki7f

2. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.

Đối tượng: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

 Chính sách ưu tiên: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

3. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

 Thứ nhất nguyên tắc đăng ký:

Thí sinh đăng ký bằng hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của ĐHĐN.

 Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 05 nguyện vọng của Trường Đại học CNTT và TT Việt-Hàn. Các ngành đăng ký trong danh mục xét tuyển theo học bạ tại Phụ lục đính kèm.

Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất.

 Thí sinh không được điều chỉnh nguyện vọng, không được bổ sung nguyện vọng đăng ký sau khi đã xác nhận trên hệ thống đăng ký trực tuyến.

Thứ hai nguyên tắc xét tuyển:

 Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký.

 Đối với mỗi thí sinh, nếu đăng ký xét tuyển vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn học trong tổ hợp theo thang điểm 10 cộng với điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy định của Quy chế tuyển sinh, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Điểm môn học trong tổ hợp xét tuyển là trung bình cộng điểm môn học lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo tiêu chí phụ qui định tại Phụ lục của thông báo này, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên cho thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

 Thí sinh không cung cấp đầy đủ các minh chứng theo quy định trong quá trình đăng ký trực tuyến không được xét tuyển.

 Thí sinh không cung cấp minh chứng để hưởng chính sách ưu tiên theo đối tượng hoặc minh chứng không hợp lệ sẽ không được cộng điểm ưu tiên.

Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian qui định của ĐHĐN. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và ĐHĐN xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung sau hoặc hình thức xét tuyển khác.

4. Lệ phí đăng ký xét tuyển

 Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng.

 Thí sinh nộp lệ phí qua cổng thanh toán VNPay trong quá trình đăng ký trực tuyến.

5. Thời gian, địa chỉ đăng ký xét tuyển

Thời gian đăng ký: từ ngày 18/8/2021 đến hết ngày 05/9/2021.

Địa chỉ đăng ký: http://ts.udn.vn

Đại học mới nhất

Top