Đại học Gia Định tuyển sinh 2021

Đại học Gia Định (ĐHGĐ) tuyển sinh 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển của trường Đại học Gia Định - GDU năm 2021 để các bạn thí sinh tham khảo. 
Đại học Gia Định tuyển sinh 2021

Đại học Gia Định tuyển sinh 2021

1. Đối tượng tuyển sinh

- Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp ( trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành);

- Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài ( đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam ( sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

2. Phạm vi tuyển sinh:  Toàn quốc

3 Phương thức tuyển sinh:

Năm 2021, trường Đại học Gia Định thực hiện 4 phương thức tuyển sinh cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy gồm:

*  Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm xét tuyển >= 15 điểm với 4 tổ hợp sau:

+ TH1: Toán – Lý – Hóa

+ TH2: Toán – Văn – Anh

+ TH3: Toán – Lý – Anh

+ TH4: Văn – Sử - Địa 

*  Xét tuyển theo kết quả học tập THPT trong học bạ.

+ (ĐTB năm lớp 10 + ĐTB năm lớp 11 + Điểm học kỳ 1 lớp 12) / 3  >=5.5

* Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Tp.HCM (GDU sẽ công bố điểm xét tuyển sau  kỳ thi)

4 Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển

4.1 Chỉ tiêu theo Ngành và phương thức tuyển sinh:

Đại học Gia Định tuyển sinh 2021
(*) Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021:  Nhà trường dự kiến dành  48% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển lấy kết quả thi THPT năm 2021, 50% chỉ tiêu cho phương thức lấy kết quả học tập THPT và 2% xét theo kết quả đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

4.2. Tổ hợp môn xét tuyển: 

Đại học Gia Định tuyển sinh 2021
5.Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

5.1.Phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 

-Thực hiện xét tuyển theo quy định chung của Bộ GD&ĐT. Trường sẽ công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển vào đại học sau khi có kết quả thi THPT năm 2021 và được công bố

trên trang thông tin điện tử của trường Đại học Gia Định.

* Điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

- Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

- Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành liệt kê trong bảng ở mục 4.2

5.2. Phương thức xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021:

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Tp.HCM.

* Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

- Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

- Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia Tp.HCM năm 2021.

- Điểm xét tuyển là Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực 2021 do Đại học Quốc Gia Tp.HCM (theo thang điểm 1.200) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định. 

- Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.

5.3. Phương thức xét tuyển theo học bạ:

- Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Điều kiện xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, thí sinh chọn một trong ba hình thức xét tuyển sau:

(ĐTB năm lớp 10 + ĐTB năm lớp 11 + Điểm HK1 lớp 12) : 3  >= 5.5

Lưu ý: Điểm ưu tiên đối tượng/khu vực theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Đại học mới nhất

Top