Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2021

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật thông tin tuyển sinh, phương thức xét tuyển trường Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 để các bạn tham khảo. 
Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2021

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2021

Năm 2021, ĐH Quốc gia Hà Nội tuyển 11.250 chỉ tiêu với 132 ngành, chương trình đào tạo thuộc các lĩnh vực Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội và nhân văn, Công nghệ - Kỹ thuật, Kinh tế - Luật, Y – Dược, Khoa học giáo dục... Dưới đây là thông tin tuyển sinh trường ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021.

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

- Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng kí xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường/khoa có quy định sơ tuyển.

2. Phạm vi tuyển sinh

ĐHQGHN tuyển sinh trên cả nước và quốc tế.

3. Phương thức tuyển sinh

3.1. Xét tuyển đợt 1:

(1) Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và Quy định đặc thù, Hướng dẫn tuyển sinh của ĐHQGHN;

(2) Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 theo tổ hợp các môn thi/bài thi tương ứng được quy định cụ thể trong Đề án tuyển sinh của Nhà trường;

 (3) Xét tuyển theo các phương thức khác:

- Xét tuyển các thí sinh có kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) do ĐHQGHN tổ chức năm 2021 và các chứng chỉ quốc tế (SAT, A-Level, ACT, IELTS và chứng chỉ quốc tế tương đương – có trong danh mục quy định của ĐHQGHN);

- Xét hồ sơ năng lực (kết quả học tập bậc THPT, phỏng vấn, điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc thí sinh có bằng tú tài quốc tế) đối với một số đơn vị đào tạo có hợp tác quốc tế và chương trình dạy bằng tiếng Anh;

- Xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo quy định của ĐHQGHN và Bộ GD&ĐT (Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của ĐHQGHN; Thông tư 30/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ GDĐT).

3.2. Xét tuyển đợt bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)

Xét tuyển như Đợt 1, quy định cụ thể xét tuyển của từng ngành học tương ứng  được công bố trên Cổng thông tin tuyển sinh của ĐHQGHN và đơn vị đào tạo (nếu có).

Đối với các CTĐT Tài năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 hoặc từ các nguồn tuyển khác theo yêu cầu riêng của từng ngành/CTĐT (sẽ được công bố chi tiết trong Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021 của đơn vị). Sau khi trúng tuyển vào các đơn vị đào tạo, thí sinh có nguyện vọng theo học các CTĐT Tài năng, Chuẩn quốc tế, Chất lượng cao phải đạt điểm trúng tuyển vào ngành/CTĐT tương ứng kể trên theo tổ hợp xét tuyển tương ứng. Điểm đăng ký dự tuyển vào các CTĐT này do các HĐTS quy định nhưng tối thiểu bằng hoặc cao hơn điểm trúng tuyển vào ngành/CTĐT chuẩn tương ứng.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh

- Đại học Quốc gia Hà Nội: 11.250 chỉ tiêu (Cổng thông tin tuyển sinh ĐHQGHN)

4.1. Các trường đại học thành viên

- Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu

- Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu

- Trường ĐH Ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu

- Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu

- Trường ĐH Kinh tế: 1.300 chỉ tiêu

- Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu

- Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu

- Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu

4.2. Các Khoa trực thuộc

- Khoa Luật: 700 chỉ tiêu

- Khoa Quản trị và Kinh doanh: 360 chỉ tiêu

- Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu

- Khoa Các Khoa học liên ngành: 180 chỉ tiêu

5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 Đại học quốc gia Hà Nội đối với thí sinh thi Trung học Phổ thông quốc gia được dựa vào kết quả thi Trung học Phổ thông quốc gia năm 2021 để xét tuyển. 

Mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 đối với thi sinh sử dụng chứng chỉ A- LEVEL dựa vào kết quả tổ hợp 3 môn thi của khối thi đã chọn, đảm bảo mỗi môn không dưới 60 điểm và chứng chỉ xét tuyển còn hạn sử dụng trong khoảng 2 năm kể từ ngày dự thi.

Mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 đối với thí sinh chọn sử udgj chứng chỉ SAT đối với chúng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng 2 năm tính từ thời điểm dự thi. Thí sinh khi tham gia cuộc thi SAT< phải khai báo mã của trường ĐHQGHN đã đăng ký là 7853-Vietnam national University-Hanoi. 

Mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2021 đối với thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS phải có điểm từ 5.5 trở lên có hạn dùng 2 năm kể từ ngày dự thi và 2 môn còn lại tối thiểu đạt tổng 12 điểm có bắt buộc 1 trong 2 môn văn hoặc toán.

Các ngành đạo tào trường Đại học Quốc Gia Hà Nội:

Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2021

Đại học mới nhất

Top