Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 2021 và điểm chuẩn

Trường Đại học Tây Nguyên tuyển sinh hệ Đại học chính quy 2021. Cập nhật mức học phí cùng điểm chuẩn xét trúng tuyển năm 2020-2021. Chỉ tiêu và tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành của trường ĐH Tây Nguyên.
Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 2021 và điểm chuẩn

Ngành, tổ hợp và chỉ tiêu xét tuyển ĐH Tây Nguyên 2021

Trường Đại học Tây Nguyên (TTN) công bố thông tin tuyển sinh đại học chính quy năm 2021. Theo đó, trường tuyển sinh 3340 chỉ tiêu vào 31 ngành đào tạo theo 4 phương thức xét tuyển. Theo thông báo chính thức của trường ĐH Tây Nguyên thì chỉ tiêu xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 chiếm tỷ trọng cao, tiếp theo sau là chỉ tiêu xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực (ĐGNL) và cuối cùng là tỷ trọng chỉ tiêu xét học bạ. Dưới đây là chỉ tiêu xét tuyển cho từng ngành và mã tổ hợp môn xét tuyển

Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 2021 và điểm chuẩn

Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 2021 và điểm chuẩn

Phương thức xét tuyển vào trường ĐH Tây Nguyên năm 2021

Phương thức tuyển sinh của trường Đại học Tây Nguyên năm 2021 dựa trên 4 phương thức xét tuyển. Những phương thức xét tuyển này tuân theo quy định chung của Bộ GDĐT. Các phương thức tuyển sinh này được ưu tiên theo thứ tự sau:

-  Phương thức 1: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

-  Phương thức 2: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2021 của Đại học Quốc gia TP. Hồ  Chí Minh

-  Phương thức 3: Xét điểm học bạ (không xét ngành Y khoa)

-  Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh năm 2021

Đối với phương thức xét điểm học bạ, thí sinh chọn 1 trong 4 cách sau cho mỗi nguyện vọng:

Cách 1: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 5

Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:

Điểm môn Toán = (Tổng điểm 2 học kỳ lớp 12  môn Toán)/2

Điểm môn Vật lí = (Tổng điểm  2 học kỳ lớp 12  môn Vật lí)/2

Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm  2 học kỳ lớp 12  môn Hóa học)/2

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên

Cách 2: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 5

Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:

Điểm môn Toán = (Tổng điểm 3 học kỳ môn Toán)/3

Điểm môn Vật lí = (Tổng điểm 3 học kỳ môn Vật lí)/3

Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm 3 học kỳ môn Hóa học)/3

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên

Cách 3: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 10, năm lớp 11 và kỳ 1 năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 5

Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:

Điểm môn Toán = (Tổng điểm 5 học kỳ môn Toán)/5

Điểm môn Vật lí =(Tổng điểm 5 học kỳ môn Vật lí)/5

Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm 5 học kỳ môn Hóa học)/5

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên

Cách 4: Xét điểm trung bình học kỳ của các môn học năm lớp 10, năm lớp 11 và năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển tại mục 5

Ví dụ: thí sinh chọn tổ hợp A00 (Toán-Vật lí-Hóa học), khi đó:

Điểm môn Toán = (Tổng điểm 6 học kỳ môn Toán)/6

Điểm môn Vật lí =(Tổng điểm 6 học kỳ môn Vật lí)/6

Điểm môn Hóa học = (Tổng điểm 6 học kỳ môn Hóa học)/6

Điểm xét tuyển = Điểm môn Toán + Điểm môn Vật lí + Điểm môn Hóa học + Điểm ưu tiên

Điểm chuẩn trúng tuyển vào ĐH Tây Nguyên 2020 và các năm trước đó

Năm 2020, Điểm chuẩn xét tuyển vào ĐH Tây Nguyên có ngành thấp nhất là 15 điểm, có ngành điểm chuẩn cao nhất là 26,15 điểm (ngành Y khoa). Dựa vào bảng thống kê điểm chuẩn của trường Tây Nguyên cho thấy có sự phân hóa rõ sự chênh lệch về điểm giữa các ngành cụ thể

>> Xem thêm: Điểm chuẩn của trường Đại học Tây Nguyên từ năm 2010 đến 2020

Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 2021 và điểm chuẩn

Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 2021 và điểm chuẩn

Học phí Đại học Tây Nguyên 2020-2021

Trường Đại học Tây Nguyên công bố mức học phí hệ chính quy năm học 2020-2021 cụ thể cho từng ngành học. Các ngành đào tạo bậc Đại học chính quy có mức học phí được cụ thể hóa như bảng dưới đây:

Đại học Tây Nguyên tuyển sinh 2021 và điểm chuẩn

Đại học mới nhất

Top