Danh mục khu vực được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển ĐH và CĐ 2021

Danh mục tra cứu khu vực được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển Đại học và Cao đẳng 2021. Danh sách đối tượng khu vực ưu tiên 2021 và cách cộng điểm ưu xét tuyển tiên Đại học nhất được Tuyensinh24h cập nhật chính xác cho từng khu vực ưu tiên.
Danh mục khu vực được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển ĐH và CĐ 2021

Điểm ưu tiên khu vực là gì

Điểm ưu tiên là điểm mà Nhà nước ưu ái cho các bạn học sinh, nhất là những bạn học sinh thuộc dạng đặc biệt. Điểm ưu tiên chính là mức điểm thí sinh được cộng thêm vào trong số điểm thi thực tế của thí sinh, đây là căn cứ để các đơn vị giáo dục xét tuyển.

Thí sinh học liên tục và tốt nghiệp tại khu vực nào sẽ được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu trong 3 năm học THPT (hoặc trong thời gian học trung cấp) có chuyển trường thì thời gian học ở khu vực nào lâu hơn được hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Nếu mỗi năm học một trường thuộc các khu vực ưu tiên khác nhau hoặc nửa thời gian học ở trường này, nửa thời gian học ở trường kia thì tốt nghiệp ở khu vực nào, hưởng ưu tiên theo khu vực đó. Quy định này áp dụng với cả những thí sinh đã tốt nghiệp vào những năm  trước năm tuyển sinh.

Đối với các trường THPT do thay đổi địa giới hành chính, chuyển địa điểm hoặc thay đổi cấp hành chính, chính sách dẫn đến thay đổi mức ưu tiên khu vực thì mỗi giai đoạn hưởng mức ưu tiên khác nhau, trường sẽ được gán một mã trường khác nhau cùng với một mức ưu tiên khu vực phù hợp.

Thí sinh căn cứ thời gian học tập tại trường THPT chọn và điền đúng mã trường theo các giai đoạn để được hưởng đúng mức ưu tiên theo khu vực.

Các trường hợp được cộng điểm ưu tiên khu vực

Các trường hợp được hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú:

 • Học sinh các trường THPT dân tộc nội trú;
 • Học sinh các trường, lớp dự bị ĐH;
 • Học sinh các lớp tạo nguồn được mở theo quyết định của các Bộ, cơ quan ngang Bộ hoặc UBND cấp tỉnh;
 • Học sinh có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trung cấp) trên 18 tháng tại các xã khu vực III và các xã có thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và Thủ tướng Chính phủ; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135; các thôn, xã khó khăn, đặc biệt khó khăn tại các địa bàn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ nếu học THPT (hoặc trung cấp) tại địa điểm thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có ít nhất một trong các xã thuộc diện nói trên.
 • Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân được cử đi dự thi, nếu đóng quân từ 18 tháng trở lên tại khu vực nào thì hưởng ưu tiên theo khu vực đó hoặc theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ, tùy theo khu vực nào có mức ưu tiên cao hơn; nếu dưới 18 tháng thì hưởng ưu tiên khu vực theo hộ khẩu thường trú trước khi nhập ngũ.

Các khu vực ưu tiên tuyển sinh 2021

Cụ thể các khu vực tuyển sinh:

 • Khu vực 1 (KV1) cộng ưu tiên 0.75 điểm gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;
 • Khu vực 2 - nông thôn (KV2-NT) cộng ưu tiên 0.5 điểm gồm: Các địa phương không thuộc KV1, KV2, KV3;
 • Khu vực 2 (KV2) cộng ưu tiên 0.25 điểm gồm: Các thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các thị xã, huyện ngoại thành của thành phố trực thuộc Trung ương (trừ các xã thuộc KV1);
 • Khu vực 3 (KV3) không cộng điểm ưu tiên gồm:Các quận nội thành của thành phố trực thuộc Trung ương. Thí sinh thuộc KV3 không thuộc diện hưởng ưu tiên khu vực.

Cách cộng điểm ưu tiên khu vực đại học 2021

Tùy vào khu vực mà thí sinh sẽ được cộng điểm ưu tiên từ 0,25-0,75 điểm, cụ thể như sau:

 • Khu vực 1: được cộng 0,75 điểm.
 • Khu vực 2 - NT: được cộng 0,5 điểm.
 • Khu vực 2: được cộng 0,25 điểm.
 • Khu vực 3: không được cộng điểm ưu tiên.

Đại học mới nhất

Top