Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021. Tuyển sinh 24h sẽ cập nhật chi tiết điểm chuẩn của toàn bộ thành viên của trường ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh nắm rõ. 
Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021


Đại học Quốc gia Hà Nội công bố điểm chuẩn của 12 trường, khoa thành viên trường. Ngành cao nhất lấy 30 điểm.

Tương tự năm ngoái, ngành Hàn Quốc học của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn xét tuyển bằng tổ hợp C00 có điểm chuẩn cao nhất là 30.

Ngành có điểm chuẩn cao thứ hai ở Đại học Quốc gia Hà Nội là Đông Phương học (tổ hợp C00) vẫn thuộc trường Khoa học Xã hội và Nhân văn, lấy 29,8 điểm.

Các ngành khác của trường ĐH Ngoại ngữ, ĐH Kinh tế, ĐH Y Dược đều có điểm chuẩn cao.

Điểm chuẩn các trường/ khoa thành viên như sau:

Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021Điểm chuẩn của các trường, khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội 2021


Các trường Đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên: 1.610 chỉ tiêu; Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn: 1.650 chỉ tiêu; Trường ĐH Ngoại ngữ: 1.600 chỉ tiêu; Trường ĐH Công nghệ: 1.500 chỉ tiêu; Trường ĐH Kinh tế: 1.300 chỉ tiêu; Trường ĐH Giáo dục: 1.000 chỉ tiêu; Trường ĐH Việt Nhật: 100 chỉ tiêu; Trường ĐH Y Dược: 500 chỉ tiêu. 

Các Khoa trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm: Khoa Luật: 700 chỉ tiêu; Khoa Quản trị và Kinh doanh: 360 chỉ tiêu; Khoa Quốc tế: 750 chỉ tiêu; Khoa Các Khoa học liên ngành: 180 chỉ tiêu

Đại học Quốc gia Hà Nội sử dụng ba phương thức xét tuyển chính gồm xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét theo các phương thức khác (kết quả bài thi đánh giá năng lực do trường tổ chức và các chứng chỉ quốc tế, xét hồ sơ năng lực, xét thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu theo quy định của trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Theo thông báo của Đại học Quốc gia Hà Nội: Từ ngày 17/9 đến 17 giờ ngày 26/9, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến vào Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi xác nhận nhập học thành công, thí sinh sẽ tiến hành nhập học trực truyến từ 21/9 đến trước 17 giờ ngày 30/9.

Đại học mới nhất

Top