Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021 lấy từ 18 đến 26 điểm

Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021 lấy thấp nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn của trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh nắm rõ. 
Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021 lấy từ 18 đến 26 điểm

Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021

Đầu vào Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội từ 18 đến 26 điểm, trong đó ngành Quản trị du lịch và lữ hành tăng tới 10,95 so với năm ngoái.

Theo công bố mới nhất, điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021 tăng lên 18-26 thay vì 15-22,35 như năm ngoái. Ngành có đầu vào cao nhất là Ngôn ngữ Trung quốc, Công nghệ thông tin, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Trong đó, điểm chuẩn ngành Quản trị du lịch và lữ hành tăng tới 10,95, Công nghệ thông tin tăng 10 so với năm ngoái.

Nhiều ngành khác cũng tăng tới 9-10 điểm như Tài chính - Ngân hàng (tăng 10,05), Kinh doanh quốc tế (9,9), Thiết kế đồ hoạ (9,1).

Y khoa vốn là ngành cao nhất mọi năm thì nay cũng chỉ ở nhóm có đầu vào khá với 23,45 điểm. Ngành Kiến trúc có đầu vào thấp nhất, 18 điểm.

Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội năm 2021 như sau:

Điểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021 lấy từ 18 đến 26 điểmĐiểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021 lấy từ 18 đến 26 điểmĐiểm chuẩn Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 2021 lấy từ 18 đến 26 điểm

Trước đó, trường này cũng đưa ra mức điểm sàn tương đối cao. Ngành Quản trị Kinh doanh và Ngôn ngữ Trung Quốc là 2 ngành có điểm sàn xét tuyển cao nhất - 26 điểm. Sau đó là ngành Công nghệ thông tin với mức điểm sàn 25 điểm. 

Đại học mới nhất

Top