Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 thấp nhất bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn ĐH Nội vụ Hà Nội năm 2021 để các bạn thí sinh theo dõi và đối chiếu.
Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Nhiều ngành ở phân hiệu Quảng Nam của Đại học Nội vụ Hà Nội lấy 15 điểm, trong khi một số ngành đào tạo tại Hà Nội lấy 24-28.

Theo đó, ngành Quản trị nhân lực, xét tuyển bằng tổ hợp C00, đào tạo tại Hà Nội, có điểm chuẩn cao nhất - 28, tăng 5,5 so với năm ngoái. Mức trúng tuyển bằng các tổ hợp còn lại vào ngành này là 24. Ngành có đầu vào cao thứ hai là Quản trị văn phòng, 23,75-26,75 tùy tổ hợp.

Tuy nhiên, tại phân hiệu Đại học Nội vụ ở Quảng Nam, hai ngành này chỉ lấy 15-16 điểm, cao hơn năm ngoái 1. Điểm trúng tuyển từng ngành, tổ hợp tại ba cơ sở như sau:

Trụ sở chính Hà Nội:

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểmĐiểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểmĐiểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểmĐiểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Phân hiệu TP HCM:

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm

Phân hiệu Quảng Nam:

Điểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểmĐiểm chuẩn Nội vụ Hà Nội 2021 lấy từ 15 đến 26,75 điểm
Năm 2021, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh cho 3 cơ sở đào tạo Trụ sở chính Hà Nội, Phân hiệu Quảng Nam - Đà Nẵng và Phân hiệu TP.HCM với tổng chỉ tiêu là 1.900.

Trong đó, tại Hà Nội là 1.440 chỉ tiêu, Phân hiệu Quảng Nam là 260 chỉ tiêu và TP.HCM là 200 chỉ tiêu.

Đại học mới nhất

Top