Điểm chuẩn trúng tuyển 53 mã ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân 2021

Trường Đại học Kinh tế quốc dân (NEU) vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển các chuyên ngành/chuyên sâu đối với hai nhóm ngành là Kinh tế và POHE và điểm trúng tuyển kết hợp đối với 53 mã ngành
Điểm chuẩn trúng tuyển 53 mã ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân 2021

Điểm chuẩn các ngành chuyên sâu phương thức kết hợp của ĐH Kinh tế Quốc dân

Theo đó, điểm chuẩn cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển 53 mã ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân 2021

Trước đó, trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng đã công bố điểm trúng tuyển kết hợp đối với 53 mã ngành đào tạo với 5 đối tượng tuyển sinh.

Trường cũng dành 54 chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 bằng phương thức xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của hai Đại học quốc gia. Theo đó, điểm sàn đối với thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của 2 Đại học Quốc gia sau khi quy đổi về thang điểm 30 là 20 điểm.

Thí sinh cần thỏa mãn 2 điều kiện là thí sinh đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 và có điểm thi đánh giá năng lực đợt tháng 9/2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2021 hoặc của Đại học Quốc gia TP HCM năm 2021 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào từ 20 điểm quy đổi trở lên. Điểm quy đổi từ điểm thi đánh giá năng lực sang thang 30 được xác định như sau:

Với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội: Điểm quy đổi = Điểm đánh giá năng lực*30/150+ điểm ưu tiên (nếu có)

Với điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP HCM: Điểm quy đổi = Điểm đánh giá năng lực*30/1200+ điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm chuẩn trúng tuyển theo phương thức xét tuyển kết hợp của từng ngành cụ thể như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển 53 mã ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân 2021Điểm chuẩn trúng tuyển 53 mã ngành của Đại học Kinh tế Quốc dân 2021

Đại học mới nhất

Top