Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 là bao nhiêu. Tuyển sinh 24h cập nhật điểm trúng tuyển xét học bạ bổ sung đối với 21 ngày trường Báo chí & tuyên truyền.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 là bao nhiêu?

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển học bạ (bổ sung)

Ngày 13/8, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung đối với 21 ngành, theo phương thức xét tuyển học bạ trung học phổ thông.

Trường hạ điểm chuẩn chuẩn, tuyển bổ sung theo phương thức xét tuyển học bạ cụ thể từng ngành như sau:

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 là bao nhiêu?

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 là bao nhiêu?

Điểm xét tuyển được tính như sau:

Ngành Báo chí: Điểm xét tuyển = (A + B) 2 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Nhóm ngành 2: Điểm xét tuyển A + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Nhóm ngành 3 Lịch sử: Điểm xét tuyển = (A + C*2)/3 + Điểm ưu tiên/khuyến khích (nếu có)

Trong đó:

A là điểm trung bình cộng học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12)

B là điểm xét ngành Báo chí, được tính bằng điểm trung bình cộng tất cả các môn thi tốt nghiệp THPT (nhóm các môn thuộc khối Khoa học xã hội hoặc nhóm các môn thuộc Khoa học tự nhiên). Tất cả các môn tính hệ số 1.

C là điểm trung bình cộng 5 học kỳ môn Lịch sử THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).

D là điểm trung bình cộng 5 học kỳ môn tiếng Anh THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).

Trước đó, Học viện Báo chí và Tuyên truyền công bố điểm trúng tuyển cho phương thức xét học bạ.

Học viện dành tối đa 30% chỉ tiêu của từng ngành/chuyên ngành cho phương thức xét tuyển bằng học bạ. 

Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 là bao nhiêu?Điểm chuẩn trúng tuyển vào trường Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2021 là bao nhiêu?

Đại học mới nhất

Top