Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021

Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021 lấy cao nhất bao nhiêu điểm? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm chuẩn xét tuyển của trường ĐH Tôn Đức Thắng năm 2021 để các bạn thí sinh tiện theo dõi. 
Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021

Đại học Tôn Đức Thắng lấy điểm chuẩn từ 24 đến 36,9

Điểm trúng tuyển Đại học Tôn Đức Thắng 2021 là tổng điểm của 3 môn theo tổ hợp (có nhân hệ số môn theo tổ hợp, ngành xét tuyển theo thang điểm 40), cộng với điểm ưu tiên khu vực, đối tượng theo thang điểm 40 (nếu có), được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Với chương trình tiêu chuẩn, ngành Marketing lấy điểm chuẩn cao nhất là 36,9 điểm. Ngành Golf, Bảo hộ lao động lấy điểm chuẩn thấp nhất là 23 điểm. Một số ngành học của Đại học Tôn Đức Thắng có kèm tiêu chí phụ. 

Điểm chuẩn Đại học Tôn Đức Thắng 2021:

Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021Điểm chuẩn trường Đại học Tôn Đức Thắng 2021
Đại học Tôn Đức Thắng tuyển hơn 5.500 chỉ tiêu với 40 chương trình tiêu chuẩn, 17 chương trình chất lượng cao, 12 chương trình đại học bằng tiếng Anh, 11 ngành chương trình học 2 năm đầu tại cơ sở và 12 ngành chương trình đại học du học luân chuyển campus.

Đại học mới nhất

Top