Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021

Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết điểm sàn toàn bộ các trường, khoa trực thuộc Đại học Huế năm 2021 để các bạn thí sinh tham khảo.
Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021

Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021

Năm nay, Đại học Huế tuyển hơn 13.000 sinh viên, trong đó hơn 10.300 em được tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Ngày 12/8, Hội đồng tuyển sinh của Đại học Huế công bố điểm sàn xét tuyển theo phương thức thi tốt nghiệp THPT 2021. Điểm sàn là tổng ba môn của tổ hợp xét tuyển, áp dụng cho thí sinh ở khu vực 3.

Hai ngành Thú ý (Đại học Nông lâm), Quản trị du lịch và khách sạn (trường Du lịch) lấy điểm sàn cao nhất - 20. Còn lại, hầu hết ngành lấy ngưỡng xét tuyển 14-18 điểm, tức 4,7-6 điểm mỗi môn. Riêng Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và các trường có ngành đào tạo ở cơ sở này đều lấy điểm sàn 14.

Điểm sàn cụ thể của 13 trường, khoa thành viên của Đại học Huế như sau:

Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021Điểm sàn xét tuyển của các trường trực thuộc Đại học Huế 2021

 Điểm chuẩn năm 2020 của trường từ 14 đến 27,55, trong đó Đại hoc Y dược là trường thành viên có đầu vào cao nhất với mức điểm 17,15-27,55. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị vẫn có điểm chuẩn thấp nhất, chỉ từ 14, bằng với điểm sàn.

Đại học mới nhất

Top