Điều chỉnh thời gian thay đổi nguyện vọng đại học 2021

Thời gian thay đổi nguyện vọng Đại học 2021 trực tuyến (online) được điều chỉnh đến ngày nào. Hạn cuối cùng thay đổi nguyện vọng là ngày bao nhiêu? Sau khi biết điểm thi, thì sinh có được thay đổi, bổ sung đăng ký thêm nguyện vọng không? Bộ GD&ĐT vừa điều chỉnh một số mốc thời gian trong công tác tuyển sinh để phù hợp với những thí sinh thi tốt nghiệp THPT đợt 2. Theo đó, các thí sinh có thể tham khảo thời gian thay đổi nguyện vọng đại học 2021 thông qua bài viết này.
Điều chỉnh thời gian thay đổi nguyện vọng đại học 2021

Thời gian thay đổi nguyện vọng đại học 2021

Bộ GD-ĐT đã điều chỉnh lịch tuyển sinh ĐH và CĐ với phương thức xét tuyển chung dựa trên kết quả 2 đợt thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Một số mốc đáng chú ý trong lịch tuyển sinh ĐH đươc điều chỉnh cụ thể như sau:

Trước 17 giờ ngày 12/8 đối với thí sinh tham dự kỳ thi THPT đợt 1, ngày 1/9 với thí sinh thi đợt 2, các trường tổ chức xét tuyển thẳng thí sinh (diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ GD-ĐT), cập nhật danh sách trúng tuyển vào cơ sở dữ liệu quốc gia và gửi kết quả xét tuyển thẳng cho các sở GD-ĐT để thông báo cho thí sinh. Mốc cũ của việc này là trước 17 giờ ngày 28/7.

Thí sinh trúng tuyển thẳng gửi hồ sơ và xác nhận nhập học tại các cơ sở đào tạo trước 17 giờ ngày 22/8 với thí sinh thi đợt 1 và trước 17 giờ 3/9 với thí sinh thi đợt 2.

Trước ngày 29/8 (với xét tuyển đợt 1), các trường cập nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về kết quả sơ tuyển, kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có), kết quả thi các môn năng khiếu (nếu có), danh sách thí sinh nhập học đã được xét tuyển bằng các phương thức khác... (lịch cũ yêu cầu trước ngày 10/8).

Chậm nhất là ngày 26/8 (lịch cũ là trước 17 giờ ngày 3/8) Bộ GD-ĐT công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe.

Trước 17 giờ ngày 28/8 (lịch cũ là 5/8), các trường công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển.

Từ 29/8 đến 17 giờ ngày 5/9, thí sinh chỉnh nguyện vọng ĐKXT (thí sinh chỉ được điều chỉnh theo phương thức trực tuyến); điều chỉnh sai sót liên quan đến ưu tiên đối tượng, khu vực (thực hiện bằng phiếu và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ). Lịch cũ là từ ngày 7/8 đến 17 giờ ngày 17/8.

Từ 12/9 đến 17 giờ ngày 15/9, các trường thực hiện quy trình xét tuyển đợt 1 (lịch cũ là từ 20/8 đến 17 giờ ngày 22/8). Trước 17 giờ ngày 16/9 các trường công bố kết quả xét tuyển đợt 1 (lịch cũ là trước 17 giờ ngày 23/8).

 Có được thay đổi nguyện vọng sau khi biết điểm 2021

Sau khi biết điểm thi tốt nghiệp THPT 2021, thí sinh chỉ được thay đổi nguyện vọng theo hình thức trực tuyến qua Cổng thông tin tuyển sinh và không được nộp phiếu thay đổi nguyện vọng như các năm trước.

Thí sinh chỉ được điều chỉnh nguyện vọng theo phương thức trực tuyến:

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, mỗi thí sinh được điều chỉnh đăng ký xét tuyển tối đa 3 lần trong thời gian quy định.

Các thí sinh phúc khảo các bài thi/môn thi sẽ điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển sau khi có kết quả phúc khảo thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh điều chỉnh không lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu, sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh.

Thí sinh điều chỉnh lớn hơn số lượng nguyện vọng đã đăng ký ban đầu hoặc điều chỉnh sai sót các nội dung liên quan đến đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên phải khai chính xác thông tin trên phụ lục 2 và nộp tại điểm thu nhận hồ sơ để bổ sung kinh phí tương đương với số lượng nguyện vọng tăng so với số nguyện vọng đã đăng ký ban đầu.

Sau đó sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để thực hiện việc điều chỉnh sau khi cán bộ điểm thu nhận hồ sơ cập nhật thông tin bổ sung số nguyện vọng của thí sinh trên Cổng thông tin tuyển sinh.

* Lưu ý, thí sinh ghi đúng mã cơ sở đào tạo, mã ngành/nhóm ngành, mã tổ hợp xét tuyển theo quy định của cơ sở đào tạo. Nguyện vọng nào ghi không đúng sẽ không được hệ thống phần mềm chấp nhận và bị loại.

Đại học mới nhất

Top