Học phí 1 năm trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) là bao nhiêu?

Học phí 1 năm học Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) năm 2021 là bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật học phí 1 tín chỉ và số tín chỉ của Đại học Công nghệ (Hutech) TP HCM 2021.
Học phí 1 năm trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) là bao nhiêu?

Học phí Đại học Công nghệ (HUTECH) TPHCM 2021

Học phí chương trình đại trà năm học 2021 - 2022 là 975.000đ/tín chỉ cho tất cả các ngành đào tạo tại trường, tương đương 18 - 20 triệu đồng/học kỳ (thời khóa biểu trung bình của sinh viên khoảng 18 - 20 tín chỉ/học kỳ). Riêng ngành Dược là 1.250.000đ/tín chỉ, tương đương 23 - 25 triệu đồng/học kỳ. 

Đối với các chương trình đặc thù do HUTECH cấp bằng, chương trình Đại học chuẩn Quốc tế (đào tạo bằng tiếng Anh) có mức học phí 1.700.000đ/tín chỉ, chương trình Đại học chuẩn Nhật Bản và Đại học chuẩn Hàn Quốc có mức học phí 1.250.000đ/tín chỉ. Thời gian đào tạo và mức tăng học phí ở các chương trình này tương đương với chương trình Đại học chính quy.

Học phí HUTECH được thu theo từng học kỳ, phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ đó. Đơn giá này được giữ nguyên trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không vượt quá 7%. Như vậy, 1 tín chỉ học phí của trường HUTECH là khoảng 1.250.000đ. Số lượng tín chỉ trình độ đại học: Ít nhất 130 tín chỉ tích lũy, được đào tạo trong thời gian từ 4 đến 5 năm tùy chương trình.Trình độ cao đẳng số lượng tín chỉ ít nhất 100 tín chỉ tích lũy, được đào tạo trong thời gian từ 2 đến 3 năm.

Học phí bình quân năm 2021 đối với chương trình đào tạo trong nước. Đối với bậc Đại học mức học phí cho 1 tín chỉ hiện nay là 695.000đ/ tín chỉ, riêng đối với ngành dược có mức học phí cao hơn hẳn là 950.000đ/ tín chỉ.

Học phí 1 năm trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) là bao nhiêu?

Học phí đối với chương trình đào tạo quốc tế của HUTECH cao hơn rất nhiều so với chương trình đào tạo trong nước cụ thể: Chương trình đào tạo quốc tế với ngôn ngữ Anh có mức học phí là 1.250.000đ/ tín chỉ. Học phí của chương trình đào tạo chuẩn Nhật bản là 950.000đ/ tín chỉ. Ngoài ra, các thí sinh theo học giáo dục thể chất thì mức tiền đóng học 1 tín chỉ là 380.000đ/ tín chỉ. Riêng đối với thể hình thẩm mỹ, mức  học phí là 600.000đ/ tín chỉ.

Học phí Đại học Công nghệ TPHCM 2020

Học phí HUTECH xây dựng dựa trên cơ sở học chế tín chỉ, thu theo học kỳ và phụ thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký học trong học kỳ. Học phí 1 tín chỉ năm học 2020 - 2021 sẽ khoảng 1.200.000đ/tín chỉ. Đơn giá học phí thường được giữ nguyên trong năm học, có thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không quá 7%.

Học phí 1 năm trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) là bao nhiêu?

Học phí các chương trình đào tạo của Viện đào tạo Quốc tế (HUTECH)

Học phí 1 năm trường Đại học Công nghệ TPHCM (Hutech) là bao nhiêu?

Đại học mới nhất

Top