Học phí Đại học Công nghiệp TP HCM 2021-2022 bao nhiêu 1 tín chỉ?

Tuyển sinh 24h cập nhật mức đóng học phí của trường Đại học Công nghiệp TP HCM năm học 2020-2021. Theo đó, tiền đóng học phí hàng năm của IUH - ĐH Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tăng không quá 10%.
Học phí Đại học Công nghiệp TP HCM 2021-2022 bao nhiêu 1 tín chỉ?

Học phí trường Đại học Công nghiệp năm 2021

Năm 2021, thời điểm này UIH chưa công bố mức học phí năm học 2021-2022 nhưng theo dõi quá trình tăng học phí của trường này trong Quyết định ban hành mức thu học phí các hệ đào tạo năm học 2020-2021 cho thấy có sự tăng học phí vào năm tiếp theo, nhưng không đáng kể (dưới 10%).

Có thể theo dõi tiến trình tăng theo bảng sau để  tham khảo, từ đó bạn có thể ước  tính tổng học phí trung bình toàn khóa, chủ động về tài chính khi theo học tại trường.

Học Phí Đại Học Công Nghiệp TP. HCM 2020-2021:

Học phí Đại học Công nghiệp TP HCM 2021-2022 bao nhiêu 1 tín chỉ?

Học phí Đại học Công nghiệp TP HCM 2021-2022 bao nhiêu 1 tín chỉ?

 Học Phí Đại Học Công Nghiệp TP. HCM 2019 - 2020

- Hệ Đại học:

Khối Kinh tế: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.825.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 550.000 đồng/ tín chỉ, tương đương với 1.925.000 đồng/ tháng

- Đại học Chất lượng cao:

Khối Kinh tế: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.805.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 850.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 2.975.000 đồng/ tháng

- Hệ Cao đẳng chuyên nghiệp:

Khối Kinh tế: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Khối Công nghệ: 350.000 đồng/ tín, tương đương 1.120.000 đồng/ tháng

- Đại học liên thông, văn bằng 2 vừa học vừa làm: 660.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 1.980.000 đồng/ tháng

- Cao đẳng liên thông: 300.000 đồng/ tín chỉ, tương đương 960.000 đồng/ tháng

Học Phí Đại Học Công Nghiệp TP. HCM 2018 - 2019

Học phí đại học Công nghiệp TP. HCM 2018 - 2019 HUI - Hệ Đại học:

- Khối ngành Kinh tế : 26.000.000 đồng/năm.

- Khối ngành Công nghệ : 30.000.000 đồng/năm.

- Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông - Khối ngành Kinh tế : 12.000.000 đồng/năm.

- Đại học vừa làm vừa học, Đại học liên thông - Khối ngành Công nghệ : 14.400.000 đồng/năm.

Học phí đại học Công nghiệp TP. HCM 2018 - 2019 HUI - Hệ Cao đẳng:

- Khối ngành Kinh tế : 8.000.000 đồng/năm.

- Khối ngành Công nghệ : 9.600.000 đồng/năm.

Đại học mới nhất

Top