Học phí Đại học Thăng Long 2021 là bao nhiêu?

Học phí trường Đại học Thăng Long năm 2021 phải đóng bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết mức học phí hàng năm của ĐH Thăng Long (TLU) đối với từng ngành học.
Học phí Đại học Thăng Long 2021 là bao nhiêu?

Học phí Đại học Thăng Long 2021

Học phí Đại học Thăng Long cũng được tính như những trường cao đẳng và đại học khác, đúng với quy định của Bộ giáo dục và nhà nước đưa ra. Mức học phí của trường Đại học Thăng Long được tính theo tín chỉ cũng như ngành học, số môn cùng với số tín chỉ đã đăng ký của sinh viên.

Theo thông tin được đăng tải mới nhất trên website của trường Đại học Thăng Long, mức học phí năm 2021-2022 không có nhiều thay đổi so với học phí năm trước. Cụ thể:

Học phí năm học 2021 – 2022

Ngành Truyền thông đa phương tiện: 29.7 triệu đồng/năm;

Ngành Thanh nhạc: 27 triệu đồng/năm;

Các ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc, Quản trị dịch vụ du lịch – lữ hành: 26.4 triệu đồng/năm;

Các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc, Điều dưỡng: 25.3 triệu đồng/năm;

Các ngành còn lại: 24.2 triệu đồng/năm.

Lộ trình tăng học phí đối với sinh viên đã nhập học: mỗi năm tăng không quá 5%.

Học phí trường Đại học Thăng Long 3 năm gần nhất

Để nắm được thông tin cụ thể, mời các bạn theo dõi chi tiết học phí qua các năm gần nhất của trường Đại học Thăng Long.

Học phí Đại học Thăng Long 2020-2021

Mức học phí của trường Đại học Thăng Long như sau:

Ngành Truyền thông đa phương tiện: 27 triệu đồng/ năm.

Ngành Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn và Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 24 triệu đồng/năm.

Ngành Thanh nhạc: Năm thứ nhất và năm thứ hai: 27 triệu đồng/năm. Năm thứ ba và năm thứ tư: 18 triệu đồng/năm

Ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc và Điều dưỡng: 23 triệu đồng/năm.

Các ngành còn lại: 22 triệu đồng/năm.

Lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm: 5%.

Học phí Đại học Thăng Long 2019 - 2020

Học phí trường Đại học Thăng Long có sự chênh lệch giữ các ngành đào tạo, trong đó ngành có học phí cao nhất là Ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn, Quản trị du lịch - Lữ hành. Cụ thể các bạn có thể tham khảo bảng học phí năm 2019 được thông báo bởi nhà trường:

Ngành Ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung, Điều dưỡng: 23.000.000 đồng/năm.

Ngành Ngôn ngữ Nhật, ngôn ngữ Hàn, Quản trị du lịch - Lữ hành: 24.000.000 đồng/năm

Các ngành khác: 22.000.000 đồng/năm.

Học phí Đại học Thăng Long 2017 - 2018

Chuyên ngành tiếng Nhật, Quản trị du lịch và lữ hành: 20.000.000 đồng/ năm

Tiếng Anh, điều dưỡng: 19.000.000 đồng/năm.

Các ngành còn lại: 18.000.000 đồng/năm.

Đại học mới nhất

Top