Học phí Đại học Y dược TPHCM 2020-2021 là bao nhiêu?

Học phí Đại học Y dược TPHCM 2020-2021 là bao nhiêu? Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết học phí trường Đại học Y dược TPHCM qua các năm để các bạn tiện tham khảo. 
Học phí Đại học Y dược TPHCM 2020-2021 là bao nhiêu?

 Đại học Y dược TPHCM công bố mức học phí

Trường ĐH Y Dược TPHCM vừa chính thức công bố học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên hệ đại học và sau đại học. Cụ thể, học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2019 trở về trước như sau:

Đào tạo đại học: 1.430.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

Đào tạo sau đại học: Thạc sĩ, Bác sĩ nội trú, Bác sĩ chuyên khoa I:  2.145.000 đồng/thàng x 10 tháng/năm học

Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II:  3.575.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm

Học phí năm học 2021-2022 cho sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm 2020 và 2021:

Mức thu học phí bậc đại học:

1. Ngành y khoa 6.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

2. Ngành răng hàm mặt 7.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

3. Ngành phục hình răng 5.500.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

4. Ngành dược học 5.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

5. Ngành y học cổ truyền 3.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

6. Các ngành thuộc khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học 4.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

7. Ngành y học dự phòng 3.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

8. Ngành dinh dưỡng, y tế công cộng 3.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học.

Mức thu học phí bậc đào tạo sau đại học:

• Đào tạo thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I:

1. Các ngành y khoa, răng hàm mặt và dược học 5.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

2. Các ngành y học cổ truyền, các ngành thuộc khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học 4.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

3. Các ngành thuộc khoa y tế công cộng 3.500.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học.

• Đào tạo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II:

1. Các ngành y khoa, răng hàm mặt, dược học 6.000.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

2. Ngành y học cổ truyền, các ngành thuộc khoa điều dưỡng - kỹ thuật y học 4.800.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học

3. Các ngành thuộc khoa y tế công cộng 4.200.000 đồng/tháng x 10 tháng/năm học.

 Trường ĐH Y dược TPHCM cũng đã công bố quyết định của hiệu trưởng nhà trường về việc ban hành mức thu học phí năm học 2020 - 2021.

Theo đó, mức học phí năm học tiếp theo dành cho sinh viên đại học hệ chính quy, đào tạo trong ngân sách nhà nước sẽ là 1.430.000 đồng/tháng (tức 14.300.000 đồng/năm học), tăng 10% so với năm học trước.

Sau khi công bố dự kiến mức học phí mới, Trường ĐH Y dược TPHCM cũng đã công bố chính sách học bổng với tổng số tiền lên đến 15,4 tỉ đồng với bốn loại học bổng dành cho tân sinh viên khóa 2020.

Đại học mới nhất

Top