Học viện Báo chí và Tuyên truyền điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Học viện Báo chí và Tuyên truyền vừa thông báo điều chỉnh đề án xét tuyển ngành Báo chí năm 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết phương án tuyển sinh, chỉ tiêu từng ngành và cách tính điểm chuẩn xét tuyển của HBT.
Học viện Báo chí và Tuyên truyền điều chỉnh đề án tuyển sinh 2021

Theo Đề án tuyển sinh đại học năm 2021 được Học viện công bố trước đây, thí sinh dự xét tuyển ngành Báo chí phải tham dự bài thi Năng khiếu báo chí theo phương thức xét học bạ hoặc xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Học viện quyết định không tổ chức kỳ thi Năng khiếu báo chí năm 2021.

Cụ thể, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sử dụng điểm xét ngành báo chí thay thế điểm thi năng khiếu báo chí, năng khiếu ảnh báo chí, năng khiếu quay phim truyền hình.  

Với thí sinh hệ THPT công lập, điểm xét ngành báo chí với tổ hợp thi được tính theo công thức:  

Khoa học Xã hội = (Toán+Ngữ Văn+ Ngoại Ngữ + Lịch Sử + Địa Lý + Giáo Dục Công Dân): 6

Khoa học Tự nhiên= (Toán + Ngữ Văn + Ngoại Ngữ + Hóa Học + Sinh Học + Vật Lý): 6

Với thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên, điểm xét ngành Báo chí chỉ được tính bằng điểm trung bình cộng tất cả các môn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Điểm xét ngành Báo chí chỉ được tính hệ số 1 để xét bằng phương thức học bạ hoặc xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Thí sinh tự do xét tuyển học bạ THPT (không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021) được sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm thi tốt nghiệp để tính điểm xét ngành Báo chí.

Thí sinh tự do chỉ dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 một số môn để xét tuyển đại học, thí sinh được sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT các môn còn thiếu của năm tốt nghiệp để tính Điểm xét tuyển ngành Báo chí.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền chỉ tiến hành tính điểm xét ngành Báo chí đối với những thí sinh đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu báo chí về Học viện trước ngày 20/6/2021 (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

Thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu báo chí đã nộp lệ phí dự thi, Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ rà soát, hoàn trả khoản lệ phí đã nộp trong tháng 8/2021.

Đối với nhóm thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021, Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành chỉ tiêu riêng cho nhóm thí sinh này, Hội đồng tuyển sinh sẽ xem xét, quyết định đối với từng trường hợp cụ thể.

Đề án tuyển sinh được điều chỉnh cụ thể:  

Học viện thông báo xét học bạ (tối đa 30% chỉ tiêu):  

Ngành Báo chí: Điểm xét tuyển=( A+B)/2+ Điểm ưu tiên/ Khuyến khích (nếu có).

A= Điểm trung bình cộng 5 học kỳ THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12) B= Điểm xét ngành Báo chí (được tính theo công thức trên).

Xét tuyển căn cứ kết quả thi tốt nghiệp THPT (tối đa 70% chỉ tiêu):

Nhóm ngành 1: Môn bắt buộc (Ngữ Văn + Điểm xét ngành Báo chí) + Môn tự chọn (chọn 1 trong các bài thi/môn thi: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội).

Xét tuyển kết hợp (tối đa 20% chỉ tiêu): đối với thí sinh có chứng chỉ quốc tế tiếng Anh tương đương IELTS 6.5 trở lên, học lực Khá, hạnh kiểm Tốt cả 5 học kỳ bậc THPT (không tính học kỳ II năm lớp 12).

Thí sinh xét tuyển các chuyên ngành Báo chí phải đạt điểm xét ngành Báo chí từ 5,0 trở lên mới được xét tuyển kết hợp.

Học viện Báo chí và Tuyên truyền ưu tiên xét tuyển ngành Báo chí đối với thí sinh thuộc diện ưu tiên phải đạt Điểm xét ngành Báo chí từ 5,0 trở lên (trên thang điểm 10).

Thời gian tuyển sinh bổ sung sẽ diễn ra 2 đợt: Đợt 1 diễn ra từ 3/10 đến ngày 10/10 (nếu còn chỉ tiêu); Đợt 2: Thí sinh đăng ký xét tuyển từ 15/10 đến 25/10 (nếu còn chỉ tiêu).

Đại học mới nhất

Top