Khoa Ngôn ngữ Anh Đại học Mở Hà Nội ở đâu? Review ngôn ngữ Anh Đại học Mở

Khoa Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Mở Hà Nội ở đâu, ngành học này có ở những cơ sở nào của trường Mở? Tuyển sinh 24h review khoa Ngôn ngữ Anh của ĐH mở Hà Nội
Khoa Ngôn ngữ Anh Đại học Mở Hà Nội ở đâu? Review ngôn ngữ Anh Đại học Mở

Review ngôn ngữ Anh - Đại học Mở

Ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Mở Hà Nội có nhiệm vụ đào tạo những cử nhân tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, tác phong nghề nghiệp và sức khoẻ để có thể làm việc một cách có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội trong quá trình hội nhập quốc tế.

Cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội sẽ có thể:

Biết ứng dụng những kiến thức thu nhận được trong quá trình đào tạo cùng với những tri thức thông tin cá nhân tự trang bị vào các công việc biên phiên dịch cũng như giảng dạy tiếng Anh.

Có khả năng biên phiên dịch Anh-Việt, Việt Anh trong các công tác đối ngoại, thương mại, đầu tư, văn phòng, du lịch, v.v...

Am hiểu lịch sử, văn hóa, xã hội Việt Nam, có kiến thức về lịch sử, văn hóa, xã hội của các nước nói tiếng Anh.

Có khả năng tiếp cận kiến thức, thông tin đương đại thông qua tiếng Anh để cập nhật, nâng cao hiểu biết và kỹ năng chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

Có khả năng tự học và học tập liên tục.

Cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội phải có năng lực thực hành tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết) đạt bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam, tương đương cấp độ C1 theo Khung tham chiếu Châu Âu.

Sau khi ra trường, cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội có thể tham gia làm việc trong các cơ quan Nhà nước hoặc các doanh nghiệp liên quan đến  lĩnh vực đối ngoại, truyền thông, kinh tế, thương mại, du lịch, các cơ quan đại diện của nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các công ty... Đặc biệt, cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội còn có thể tham gia giảng dạy tiếng Anh tại các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo.

Trong quá trình học tập tại Trường Đại học Mở Hà Nội, sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh sẽ có nhiều cơ hội được theo học các ngành học khác tại Trường Đại học Mở Hà Nội như ngành Luật, ngành Du lịch... theo hình thức Song bằng. Cử nhân tiếng Anh tốt nghiệp Trường Đại học Mở Hà Nội cũng có nhiều thuận lợi để theo học các chương trình đào tạo Thạc sỹ và Tiến sỹ ngành Ngôn ngữ Anh – Trường Đại học Mở Hà Nội. 

Ngoài hệ đào tạo chính quy tập trung, Ngôn ngữ Anh - Trường Đại học Mở Hà Nội còn có nhiều hệ đào tạo khác nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của người học. Công tác tuyển sinh hệ đào tạo chính quy được thực hiện mỗi năm một lần, theo đợt tuyển sinh đại học của cả nước. 

Khoa Ngôn ngữ Anh Đại học Mở Hà Nội ở đâu? Review ngôn ngữ Anh Đại học Mở

Khoa Ngôn ngữ Anh Đại học Mở Hà Nội ở đâu?

Nhiệm vụ đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Đại học Mở Hà Nội được Nhà trường giao cho Khoa tiếng Anh, một trong những đơn vị có truyền thống lâu đời nhất trong Nhà trường, được thành lập theo quyết định số 2653/QĐ-TCCB ngày 01/12/1993 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngay sau khi Trường Đại học Mở Hà Nội được thành lập (ngày 03/11/1993).

Trụ cột của Khoa tiếng Anh là các tổ bộ môn, bao gồm tổ bộ môn Thực hành tiếng, tổ bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa và tổ bộ môn Nghiệp vụ. Tổ bộ môn Thực hành tiếng chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học thuộc các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết; Tổ bộ môn Ngôn ngữ và Văn hóa chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học thuộc khối kiến thức ngôn ngữ, bao gồm Ngữ âm thực hành, Ngữ âm lý thuyết (Ngữ âm và âm vị học), Ngữ pháp thực hành, Ngữ pháp lý thuyết, Ngữ nghĩa học, Ngữ dụng học, và các môn học giới thiệu về văn hoá của các nước nói tiếng Anh, các trào lưu văn học Anh – Mỹ; Tổ bộ môn Nghiệp vụ chịu trách nhiệm giảng dạy các môn Thực hành dịch, Lý thuyết dịch cùng các môn học bổ trợ như Phân tích ngôn bản, và các môn học thuộc nghiệp vụ sư phạm như Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

Bên cạnh các hoạt động đào tạo, các hoạt động phục vụ đào tạo cùng được chú trọng, nổi bật là các Hoạt động nghiên cứu khoa học và các Hoạt động sinh viên. Về hoạt động nghiên cứu khoa học, Khoa luôn tích cực tham gia nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học như đăng ký, thực hiện các đề tài khoa học cấp Trường, cấp Bộ, cộng tác với một số tờ báo, tạp chí chuyên ngành...

 Khoa Ngôn ngữ Anh - Đại học Mở Hà Nội có địa chỉ học tại: KĐT Mỹ Đình 2, Hoài Thanh, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Đại học mới nhất

Top