Nhóm ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất 2021

Thống kê nhóm ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất 2021. Danh sách nguyện vọng được thí sinh đang ký xét tuyển nhiều nhất 2021 là nhóm ngành Kinh doanh và công nghệ thông tin.
Nhóm ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất 2021

Theo thống kê nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Đại học thì nhóm ngành kinh doanh và quản lý có số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất năm 2021 với hơn 1,2 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển. Ngành công nghệ thông tin cao thứ 2 với 336.000 nguyện vọng đăng ký.Nhóm ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất 2021

Năm 2021 thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất vào nhóm ngành kinh doanh và quản lý. Nhóm ngành này có tới 1.218.773 nguyện vọng đăng ký trong khi chỉ tiêu chỉ có 118.679. Với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 nổ ra, đã ảnh hưởng rất lớn đến việc lựa chọn ngành nghề mà thí sinh muốn đăng ký học. Nắm bắt nhu cầu thị trường, năm nay nhiều trường mở thêm các ngành như an ninh mạng hay cử nhân ngôn ngữ Anh (chuyên sâu kinh doanh - công nghệ thông tin) và ngành kỹ sư tự động hóa và tin học nhằm thu hút 1 lượng lớn thí sinh đăng ký xét tuyển.

Nhóm ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều nhất 2021

Nhóm ngành khoa học xã hội và hành vi; nhân văn cũng có tổng số 512.183 nguyện vọng và chỉ lấy 72.182 chỉ tiêu. Năm nay nhóm ngành khoa học và đào tạo giáo viên trình độ đại học thu hút 228.821 nguyện vọng, chỉ lấy 50.737 chỉ tiêu. Ngược lại, nhóm cao đẳng sư phạm ngành giáo dục mầm non có nhu cầu tuyển 14.534 chỉ tiêu nhưng nguyện vọng đăng ký chỉ có 9.641.

Đại học mới nhất

Top