Thông tin tuyển sinh Đại học Lao động Xã hội 2021

Thông báo tuyển sinh Đại học Lao động Xã hội - ULSA 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật thông tin tuyển sinh, phương thức và chỉ tiêu xét tuyển của trường Đại học Lao động Xã hội năm 2021 cũng như điểm chuẩn năm 2020 để các bạn thí sinh tham khảo. 
Thông tin tuyển sinh Đại học Lao động Xã hội 2021

Thông tin tuyển sinh Đại học Lao động Xã hội 2021

1. Đối tượng tuyển sinh

Trường Đại học Lao động Xã Hội có mã ULSA thông báo tuyển sinh năm 2021. Đối tượng tuyển sinh Đại học được áp dụng cụ thể như sau:

(1) Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, ngƣời tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hƣớng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chƣơng trình THPT của nƣớc ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

(2) Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với ngƣời khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì hiệu trưởng trƣờng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

(3) Quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu đƣợc Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không đƣợc bảo lưu sang năm học sau.

2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2021, Trường sử dụng 03 phương thức:

(1) Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh;

(2) Xét tuyển theo kết quả của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021;

(3) Xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT.

4. Chỉ tiêu tuyển sinh:

Thông tin tuyển sinh Đại học Lao động Xã hội 2021
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT:

Thí sinh có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Trường Đại học Lao động - Xã hội công bố và không có bài thi/môn thi nào trong tổ hợp xét tuyển có kết quả từ 1,0 điểm trở xuống. (Xem điểm sàn do trường công bố tại đây)

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

Thí sinh tốt nghiệp THPT có tổng điểm trung bình 03 môn theo tổ hợp các môn đăng ký xét tuyển (như mục 1.4 ở trên) của từng học kỳ năm học lớp 10, 11 và học kỳ I năm học lớp 12 (5 học kỳ) đạt từ 18,0 điểm trở lên, bao gồm cả điểm ƣu tiên (nếu có).

6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: Mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển...

6.1. Mã tuyển sinh: DLX.

6.2. Quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp: Không có chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển.

6.3. Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Trường không sử dụng các điều kiện phụ trong xét tuyển.

6.4. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

(1) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Đối với xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THPT (xét tuyển học bạ THPT):

- Phiếu đăng ký xét tuyển

- Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân (Bản sao có công chứng);

- Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao có công chứng) đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020 trở về trước;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Học bạ (bản sao có công chứng);

- Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);

- Địa chỉ, điện thoại liên hệ của thí sinh.

(3) Đối với xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển:

* Đối với đối tượng (1) (2) (3) (4) (5) quy định tại mục 1.8.1 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

+ Ít nhất một trong các bản photocopy sau: Chứng nhận là thành viên được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế; Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi tay nghề quốc tế và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

* Đối với đối tượng (6) quy định tại mục 1.8.1 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng

+ Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

+ Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

+ Bản photocopy hộ khẩu thƣờng trú.

* Đối với đối tượng quy định tại mục 1.8.2 hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

+ Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia.

Điểm chuẩn trường Đại học Lao động - Xã hội năm 2020

Các bạn thí sinh có thể tham khảo thêm về điểm chuẩn năm trước để có sự lựa chọn hợp lý khi quyết định đăng ký vào trường. 

Theo đó, mức điểm chuẩn đại học năm 2020 của trường Đại học Lao động - Xã hội dao động trong khoảng 15 - 21 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các ngành đào tạo ở cả 2 cơ sở:

Thông tin tuyển sinh Đại học Lao động Xã hội 2021Thông tin tuyển sinh Đại học Lao động Xã hội 2021

Đại học mới nhất

Top