Trường Học viện Hậu Cần tuyển sinh 2021

Trường học viện hậu cần (HVHC) tuyển sinh 2021. Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức xét tuyển và điểm chuẩn HEH của HV Hậu cần các năm trước để các bạn thí sinh tham khảo.
Trường Học viện Hậu Cần tuyển sinh 2021

Thông tin tuyển sinh Học viện Hậu Cần 2021

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Hậu Cần 2021

Học viện Hậu Cần là ngôi trường Quân sự trực thuộc Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Trường có nhiệm vụ đào tạo ra những sĩ quan & nhân viên hậu cần phục vụ cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trường sở hữu cơ sở vật chất tốt và không nâng cao chất lượng đào tạo giảng dạy để tạo ra thế hệ nhân lực giỏi, cống hiến cho đất nước.

Năm 2021, Học viện Hậu cần tuyển 355 chỉ tiêu với 2 tổ hợp xét tuyển là A00 và A01, giảm 51 chỉ tiêu so với năm 2020. Một điểm mới đáng chú ý là năm nay nhà trường sẽ không tuyển sinh đào tạo ngành tài chính cụ thể: 

  • Ngành Hậu cần Quân sự
  • Mã ngành: 7860218
  • Chỉ tiêu:
    • Thí sinh có HKTT phía Bắc: 231
    • Thí sinh có HKTT phía Nam: 124
  • Tổ hợp xét tuyển: A00, A01

Phương thức tuyển sinh

Năm nay, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Hậu cần là 355 chỉ tiêu, trong đó phân bổ: 231 chỉ tiêu đối với thí sinh nam miền Bắc và 124 chỉ tiêu đối với thí sinh nam miền Nam

Phương thức tuyển sinh của Học viện Hậu cần là xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đại học quân sự của Học viện Hậu cần phải qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương)

Thí sinh phải để nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1). Trong xét tuyển đợt 1, trường chỉ xét tuyển đối với các thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường theo đúng tổ hợp xét tuyển của trường. Học viện Hậu cần thực hiện một điểm chuẩn chung giữa tổ hợp xét tuyển A00 và tổ hợp xét tuyển A01. Điểm trúng tuyển sẽ dựa theo chỉ tiêu của khu vực phía Nam, phía Bắc.

Điểm đáng chú ý trong công tác tuyển sinh năm nay của Học viện Hậu cần là không tuyển sinh đào tạo ngành tài chính.

Xét tuyển tiêu chí phụ

Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau, số thí sinh trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu được giao, học viện sẽ sử dụng điểm của các môn trong tổ hợp xét tuyển làm các tiêu chí phụ để xét tuyển, như sau:

Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Năm 2021, Học viện Hậu tuyển 05 chỉ tiêu đi đào tạo ở nước ngoài.

Điểm chuẩn của Trường HV Hậu Cần thông trong những năm gần đây

Trường Học viện Hậu Cần tuyển sinh 2021

Đại học mới nhất

Top