Danh sách mã các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp nghề ở Đà Nẵng

Tuyển sinh 24h cập nhật chi tiết Danh sách mã các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp nghề ở Đà Nẵng để các bạn tham khảo và chọn lựa.
Danh sách mã các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp nghề ở Đà Nẵng

Danh sách mã các trường Đại học ở Đà Nẵng

Trước mỗi kỳ thi, các thí sinh trên cả nước sẽ làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia đồng thời với xét tuyển Đại học - Cao đẳng. Trong Phiếu đăng ký dự thi và xét tuyển có phần yêu cầu bạn phải điền mã trường Đại học vào phần đăng ký nguyện vọng (mục 21). Tuyển sinh 24h sẽ cung cấp mã trường Đại học ở Đà Nẵng giúp thí sinh điền chính xác vào phiếu. 

Danh sách mã các trường Đại học ở Đà Nẵng

1    DAD    Trường Đại học Đông Á

2    DDC    Khoa Công nghệ - Đại học Đà Nẵng

3    DDF    Trường Đại họ̣c Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng

4    DDI    Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông - Đại học Đà Nẵng

5    DDK    Trường Đại họ̣c Bách khoa - Đại học Đà Nẵng

6    DDQ    Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

7    DDS    Trường Đại họ̣c Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

8    DDT    Trường Đại học Duy Tân

9    DDV    Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh

10    DDY    Khoa Y dược - Đại học Đà Nẵng

11    KTD    Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

12    TTD    Trường Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng

13    YDN    Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng

Danh sách mã các trường Đại học, Cao đẳng và trung cấp nghề ở Đà Nẵng

Danh sách trường Cao đẳng và trung cấp nghề ở Đà Nẵng

1 Trường trung cấp Ý Việt

2 Trường trung cấp nghề Giao thông Công chính

3 Trường trung cấp nghề Việt Á

4 Trường trung cấp Đông Nam Á

5 Trường cao đẳng nghề số 5

6 Trường Hướng nghiệp Á – Âu

7 Trường cao đẳng nghề Văn Lang

Thông tin mới nhất

Top