Hà Nội chốt môn thi thứ 4 vào lớp 10 là môn Lịch sử

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm 2021, thành phố Hà Nội Công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 là môn Lịch sử. Các thí sinh ở Hà Nội phải thi 4 môn thay vì 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) trong đó có thêm môn Lịch sử.
Hà Nội chốt môn thi thứ 4 vào lớp 10 là môn Lịch sử

Theo thông báo về các môn thi của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm 2021-2022 của Sở GD&ĐT TP. Hà Nội, môn thi thứ 4 trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay của Hà Nội công bố là môn Lịch sử. Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên sẽ được tổ chức trong 2 ngày 29-30/5/2021 với 4 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử.

Điểm mới của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay so với các năm trước là thay vì phải thi 3 môn (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ), năm nay môn thí sinh phải thi môn thứ 4 là Lịch sử. Học sinh sẽ làm bài thi trắc nghiệm trong thời gian 60 phút. Kết quả bài thi của thí sinh trên phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính. Bài thi môn Toán và Ngữ văn theo hình thức tự luận, thời gian làm bài là 120 phút. Riêng với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh tự chọn một trong các thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn (thí sinh được đăng ký thi ngoại ngữ khác với ngoại ngữ đang học tại trường THCS).

Đề thi các môn vào lớp 10 THPT gồm các câu hỏi bám sát kiến thức, kỹ năng thuộc chương trình THCS hiện hành với nội dung chủ yếu ở chương trình lớp 9. Đề thi môn Toán và Ngữ văn đảm bảo 4 cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cấp độ cao, đề thi môn Ngoại ngữ và Lịch sử chủ yếu ở cấp độ nhận biết, thông hiểu và một số câu ở cấp độ vận dụng.

Theo thông báo mới nhất, thành phố Hà Nội cũng quyết định lùi lịch thi vào lớp 10 THPT công lập từ ngày 29-30/5 sang ngày 10-11/6, môn thi thứ 4 là Lịch sử.

THPT mới nhất

Top