Khi nào có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT 2021?

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp 2021, học bạ THPT khi nào và ở đâu? Mẫu giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ được nhà trường lập và cấp cho các thí sinh 2k3 bằng nhiều hình thức
Khi nào có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT 2021?

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, chậm nhất đến ngày 2/8, các đơn vị đăng ký dự thi hoàn thành việc trả Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (do Sở GD&ĐT cấp); giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời; học bạ và các loại giấy chứng nhận liên quan cho thí sinh theo quy định. 

Thí sinh đến đơn vị đăng ký dự thi (trường THPT) để nhận các giấy tờ: giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT, học bạ THPT. Tuy nhiên, tại nhiều địa phương do ảnh hưởng dịch Covid-19 phải giãn cách xác hội, các trường chủ động chuyển giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT, hồ sơ học bạ cho thí sinh qua hệ thống bưu chính.

Ngày 31/7, sở GD Hà Nội cũng đã thông báo trả học bạ, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, phiếu báo kết quả thi cho học sinh qua đường bưu điện.

Ngày 30/7, trong điều kiện thành phố thực hiện giãn cách xã hội, Sở GD- ĐT TP.HCM đã hướng dẫn các trường THPT thực hiện việc chuyển phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và hồ sơ học bạ cho thí sinh chuẩn bị xét tuyển ĐH- CĐ.

Theo đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho phụ huynh và học sinh, tăng cường công tác cải cách hành chính và phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở GD- ĐT TP đề nghị các trường thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh việc triển khai đăng ký chuyển phát và nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, hồ sơ, học bạ tại nhà trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện qua hệ thống bưu chính công ích.

Ngoài ra, Bộ GDĐT cũng đồng ý cho các trường THPT chủ động lựa chọn một trong hai phương thức: 

Phương thức 1: Đơn vị thống nhất với phụ huynh học sinh về việc đăng ký trực tuyến chuyển phát và chi phí với đơn vị. Đơn vị làm việc với bưu điện để thực hiện chuyển phát các hồ sơ đến từng học sinh.

Phương thức 2: Phụ huynh, học sinh đăng ký trực tiếp với bưu điện đăng ký theo mẫu trực tuyến để nhận hồ sơ chuyển phát tận nhà.

Các trường phối hợp với Bưu điện Thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện về cách thức triển khai và chi phí thực hiện để thông tin cụ thể đến từng phụ huynh học sinh. Bưu điện Thành phố và hệ thống bưu điện các quận, huyện có trách nhiệm thực hiện việc chuyển phát theo đúng phương thức đăng ký, đảm bảo chuyển phát đầy đủ hồ sơ, đúng đối tượng đã đăng ký theo quy định.

Riêng việc triển khai thực hiện theo phương thức 1, Sở GD-ĐT TP lưu ý, các trường phải căn cứ trên sự đồng thuận của phụ huynh học sinh, thực hiện an toàn phòng chống dịch và đảm bảo đúng các quy định về tài chính, chú ý hỗ trợ cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Thời gian hoàn thành chuyển phát hồ sơ chậm nhất đến ngày 2/8.

THPT mới nhất

Top