Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 ở TP. Hồ Chí Minh

Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 ở TP. Hồ Chí Minh. Chi tiết lịch tuyển và kế hoạch hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 năm học 2021-2022 TP HCM.
Thông tin tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 ở TP. Hồ Chí Minh

Năm học 2021-2022, tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu lịch tuyển từ 01/07/2021 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31/07/2021. Trong đó có tuyển sinh vào lớp 1 tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung). Dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2022 tại các quận, huyện không thay đổi nhiều so với năm trước.

TP HCM áp dụng hai phương thức đăng ký tuyển sinh là tuyển sinh trực tiếp và tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1. Năm 2021, hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến đang được nhiều quận, huyện đẩy mạnh, tạo thuận lợi cho phụ huynh cũng như các trường trong công tác tuyển sinh. Kết quả tuyển sinh sẽ được niêm yết trên trang thông tin điện tử hoặc thông qua tin nhắn. Dựa trên kết quả tuyển sinh, phụ huynh truy cập vào phần mềm tuyển sinh xem kết quả và in hồ sơ làm thủ tục nhập học cho con.

Tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 ở thành phố Thủ Đức 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn thành phố và các quận huyện đều vào học lớp 1 theo phân tuyến của quận/huyện do Ban chỉ đạo tuyển sinh phân theo quy định. Nghiêm cấm nhận sớm tuổi và trái tuyến. Phấn đấu thực hiện sĩ số là 35 học sinh/lớp, phấn đấu 100% học sinh lớp 1 được học 2 buổi/ngày.

Công tác tuyển sinh vào lớp 1 năm 2021 phải đảm bảo phân bổ đủ chỉ tiêu tuyển sinh đối với các trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, thực hiện kiểm tra công tác tuyển sinh đầu cấp. Đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn an toàn phòng chống dịch bệnh. Nghiêm cấm các trường vận động, quyên góp và thu các khoản thu ngoài quy định khi tuyển sinh.

Tiểu học mới nhất

Top