Cách tính điểm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cách tính điểm trúng tuyển, điểm chuẩn Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) 2021. Tuyển sinh 24h thống kê các cách tính điểm chuẩn và chỉ tiêu xét tuyển cho phương thức xét tuyển Đại học Quốc gia Hà Nội (Khoa Luật) năm nay 2021.
Cách tính điểm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Cách tính điểm trúng tuyển Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tuyển sinh 2021 theo 2 phương thức chính: thi tuyển hoặc xét tuyển. Thí sinh có thể kết hợp xét tuyển theo cả 2 hình thức trên để tăng khả năng trúng tuyển vào trường. Các tính điểm xét tuyển vào Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội bao gồm xét tuyển điểm thi THPT và xét tuyển phương thức khác:

Xét điểm thi THPT 2021: Khoa Luật - ĐHQGHN xét tuyển thí sinh có kết quả bài thi THPT năm 2021 theo tổ hợp các môn/bài thi tương ứng đạt điểm chuẩn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Khoa Luật và ĐHQGHN quy định như sau:

+ Ngành Luật: 17.0;

+ Ngành Luật CLC TT23: 17.0;

+ Ngành Luật Kinh doanh: 17.0;

+ Ngành Luật Thương mại quốc tế: 17.0.

* Lưu ý: Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào nói trên được áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển thuộc các ngành tương ứng.

xét tuyển phương thức khác của Khoa Luật của ĐH Quốc gia Hà Nội bao gồm: 

- Xét tuyển thí sinh có kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực học sinh THPT năm 2021 do Trung tâm Khảo thí - Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức;

- Xét tuyển thí sinh có Chứng chỉ quốc tế A-Level của Trung tâm Khảo thí - Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK);

- Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ);

- Xét tuyển thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa ACT (American College Testing);

- Xét tuyển thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương (xem Phụ lục 1);

- Xét tuyển thẳng và xét tuyển đối với thí sinh: (1) đạt giải nhất, nhì, ba cuộc thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia; (2) thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; (3) thí sinh đạt giải nhất, nhì cuộc thi cấp tỉnh, thành phố trung ương; (4) thí sinh là học sinh hệ chuyên của trường THPT chuyên;

- Xét tuyển thẳng và xét tuyển thí sinh là người nước ngoài đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Quy định về việc thu hút và quản lý sinh viên quốc tế tại ĐHQGHN ban hành kèm theo Quyết định số 4848/QĐ-ĐHQGHN ngày 18/12/2017 của Giám đốc ĐHQGHN.

Cách tính điểm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Thời gian xét tuyển của Khoa Luật - ĐHQG HN

1. Xét tuyển đợt 1:

+ Thời gian xét tuyển theo kết quả thi THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT;

+ Thời gian xét tuyển các phương thức khác: Theo quy định của Bộ GD&ĐT và của ĐHQGHN (Khoa sẽ có thông báo cụ thể sau).

2. Xét tuyển đợt bổ sung (nếu có):

Khoa sẽ thông báo cụ thể nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh.

Lệ phí xét tuyển/thi tuyển vào Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội

- Lệ phí xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Lệ phí xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển: Khoa Luật sẽ thông báo sau.

Chỉ tiêu xét tuyển KHoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 2021

Chỉ tiêu xét tuyển KHoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội 2021 cho các tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành như sau:

Cách tính điểm Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội

Đại học mới nhất

Top