Những đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học và cao đẳng 2021

Danh sách những đối tượng ưu tiên được cộng điểm khi xét tuyển đại học và cao đẳng 2021. Tra cứu khu vực và cách cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học 2021 theo từng đối tượng khu vực ưu tiên.
Những đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học và cao đẳng 2021

Những đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học và cao đẳng 2021

Tổng hợp danh sách những đối tượng ưu tiên được cộng điểm theo từng khu vực khi xét tuyển Đại học và Cao đẳng 2021. Tuyensinh24h.vn tổng hợp danh sách khu vực ưu tiên, cách tra cứu và điểm cộng ưu tiên cho từng đối tượng theo khu vực vùng miền. Danh mục 7 đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển Đại học Cao đẳng 2021. Sau đây là danh sách các đối tượng ưu tiên và những vùng được ưu tiên cộng điểm tuyển sinh năm 2021:

Đối tượng 01: Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú (trong thời gian học THPT hoặc trường Trung cấp) trên 18 tháng tại khu vực 1 (KV1) gồm: Các xã khu vực I, II, III thuộc vùng dân tộc và miền núi theo quy định được áp dụng trong thời gian thí sinh học THPT hoặc trung cấp; các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Đối tượng 02: Công nhân trực tiếp sản xuất đã làm việc liên tục 5 năm trở lên, trong đó ít nhất 2 năm là chiến sĩ thi đua được cấp tỉnh trở lên công nhận và cấp bằng khen.

Đối tượng 03: Bao gồm những đối tượng như:

 • Thương binh, bệnh binh, người có “Giấy chứng nhận người được hưởng chính sách như thương binh”.
 • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên.
 • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân đã xuất ngũ, được công nhận hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định.
 • Các đối tượng ưu tiên quy định tại điểm i, k, l, m khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc ưu đãi người có công với cách mạng.

Đối tượng 04: Bao gồm những đối tượng như:

 • Con liệt sĩ
 • Con thương binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Con bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất động hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” mà người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh” bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên.
 • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động.
 • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng.
 • Con của người có công với cách mạng quy định tại điểm a, b, d khoản 1 Điều 2 Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005 được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 về việc ưu đãi người có công với cách mạng;

Đối tượng 05:

 • Thanh niên xung phong tập trung được cử đi học.

 • Quân nhân, sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ được cử đi học có thời gian phục vụ dưới 12 tháng ở Khu vực 1 và dưới 18 tháng ở khu vực khác.
 • Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn; Thôn đội trưởng, Trung đội trưởng Dân quân tự vệ nòng cốt, Dân quân tự vệ đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt từ 12 tháng trở lên, dự thi vào ngành Quân sự cơ sở. Thời hạn tối đa được hưởng ưu tiên là 18 tháng kể từ ngày ký quyết định xuất ngũ đến ngày dự thi hay ĐKXT.

Đối tượng 06:

 • Công dân Việt Nam là người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú ở ngoài khu vực đã quy định thuộc đối tượng 01.
 • Con thương binh, con bệnh binh, con của người được hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
 • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 81%.
 • Con của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày.
 • Con của người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế có giấy chứng nhận được hưởng chế độ ưu tiên theo quy định tại Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.
 • Con của người có công giúp đỡ cách mạng.

Đối tượng 07:

 • Người khuyết tật nặng có giấy xác nhận khuyết tật của cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ GDĐT quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.
 • Người lao động ưu tú thuộc tất cả các thành phần kinh tế được từ cấp tỉnh, Bộ trở lên công nhận danh hiệu thợ giỏi, nghệ nhân, được cấp bằng hoặc huy hiệu Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoặc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 • Giáo viên đã giảng dạy đủ 3 năm trở lên thi vào các ngành sư phạm.
 • Trung cấp dược, y sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên đã công tác đủ 3 năm trở lên thi vào nhóm ngành sức khỏe.
 • Những đối tượng ưu tiên khác đã được quy định trong các văn bản pháp luật hiện hành sẽ do Bộ trưởng Bộ GDĐT xem xét, quyết định.
 • Người có nhiều diện ưu tiên theo đối tượng chỉ được hưởng một diện ưu tiên cao nhất.

Cách cộng điểm ưu tiên đại học 2021

Thí sinh được cộng điểm ưu tiên thi Đại học năm 2021 như thế nào và cách cộng điểm ưu tiên ra sao được nhiều thí sinh đặt ra câu hỏi. Tuyensinh24h.vn thông tin chi tiết cách cộng điểm ưu tiên xét tuyển ĐH và CĐ 2021 cụ thể dành cho 7 đối tượng được ưu tiên cộng điểm khi thi xét tuyển đại học 2021. Theo đó, những đối tượng ưu tiên cộng điểm được chia thành 2 nhóm ưu tiên: nhóm ưu tiên 1 (ƯT1) và nhóm ưu tiên 2 (ƯT2). Nhóm ưu tiên 1 gồm các đối tượng ưu tiên: 1,2,3,4. Nhóm ưu tiên 2 gồm các đối tượng ưu tiên: 5,6,7.

Những đối tượng được cộng điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học và cao đẳng 2021

Nhóm ưu tiên 1 (các đối tượng 1,2,3,4): được cộng 2 điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học và cao đẳng 2021. Nhóm ưu tiên 2 (các đối tượng 5,6,7): được cộng 1 điểm ưu tiên khi xét tuyển đại học và cao đẳng 2021.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng 1,0 (một điểm) tương ứng với tổng điểm 3 bài thi/môn thi (trong tổ hợp môn xét tuyển) theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi (không nhân hệ số).

Đại học mới nhất

Top