Những lưu ý khi xét tuyển vào các trường Quân đội 2021

Thí sinh khi đăng ký xét tuyển vào các trường Quân đội 2021 cần lưu ý tiêu chuẩn tuyển sinh, cách thi tuyển vào các trường Sĩ quan quân đội. Năm 2021, có 17 học viện, trường được đào tạo trình độ Đại học quân sự, 1 trường được giao tuyển sinh đào tạo trình độ Cao đẳng quân sự.
Những lưu ý khi xét tuyển vào các trường Quân đội 2021

Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển vào các trường trong quân đội như thế nào?

Các trường trong quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển Đại học, Cao đẳng quân sự đối với những thí sinh đã qua sơ tuyển, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng. Các thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 đăng ký xét tuyển để lấy kết quả xét tuyển đại học, cao đẳng; các môn thi phù hợp với tổ hợp xét tuyển vào trường thí sinh đăng ký.

Các trường đại học, cao đẳng quân sự tổ chức vòng sơ tuyển theo đủ tiêu chuẩn quy định của Bộ Quốc phòng trước thời gian điền phiếu đăng ký thi tốt nghiệp THPT. Các sĩ tử muốn tham gia xét tuyển khối các trường quân sự cần đăng ký tham gia xét tuyển vòng sơ tuyển trước. Thời gian tổ chức sơ tuyển khối trường quân đội từ ngày 1/3 đến ngày 25/4. 

Để xét tuyển đợt 1, thí sinh phải nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT theo quy định của Sở GD-ĐT, kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển. Trong các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí theo quy định của trường.

Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại học, cao đẳng quân sự tại trường quân đội nộp hồ sơ sơ tuyển; các nguyện vọng còn lại thí sinh đăng ký vào các trường ngoài quân đội.

Những lưu ý khi xét tuyển vào các trường Quân đội 2021

Các trường quân đội tổ chức xét tuyển như thế nào?

Sau khi kết thúc thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển, các trường quân đội sẽ dự kiến điểm trúng tuyển, dự kiến danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường. Dựa vào kết quả đăng ký xét tuyển theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo, các trường đề xuất điểm trúng tuyển nguyện vọng 1, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Các trường xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh, thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến khi đủ chỉ tiêu.

Những lưu ý khi xét tuyển vào các trường Quân đội 2021

Nhóm trường quân đội được được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển

Sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT. Đối với việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào các trường quân đội, thí sinh được phép điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (nguyện vọng 1) theo nhóm trường như sau:

Nhóm 1 gồm các học viện: Hậu cần, Hải quân, Biên phòng, PK-KQ (hệ Chỉ huy tham mưu) và các trường sĩ quan: Lục quân 1, Lục quân 2, Chính trị, Đặc công, Pháo binh, Tăng Thiết giáp, Phòng hóa, Thông tin, Công binh.

Nhóm 2 gồm các học viện: Kỹ thuật quân sự, Quân y, Khoa học quân sự, Phòng không - Không quân (hệ Kỹ sư hàng không).

Đối với những trường xét tuyển nguyện vọng bổ sung áp dụng sau khi các trường xét tuyển đợt 1 xong, tùy thuộc vào số lượng học viên thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu thì được xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu. Quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Quốc phòng.

Quy định về xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào đào tạo đại học quân sự của các trường quân đội như thế nào?

Nếu được Bộ Quốc phòng giao chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung, các trường quân đội chỉ xét tuyển đối với những thí sinh đủ các điều kiện sau:

Đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào đào tạo đại học hệ quân sự tại một trường quân đội và được trường tiếp nhận hồ sơ sơ tuyển thông báo đủ tiêu chuẩn dự tuyển; đã tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT trong năm đăng ký xét tuyển; không trúng tuyển nguyện vọng 1 và có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển, tổ hợp môn xét tuyển của trường đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Những trường hợp trường quân đội sử dụng tiêu chí phụ để xét tuyển

Những trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, các trường quân đội thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

Tiêu chí 1:

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển Văn - Sử - Địa, thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển Toán - Lý - Hóa và Toán - Lý -  Anh, thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Riêng Học viện Khoa học quân sự xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán - Văn - Ngoại ngữ (môn Ngoại ngữ là môn thi chính nhân hệ số 2), thí sinh có điểm môn Ngoại ngữ cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Quân y xét tuyển theo 2 tổ hợp gồm Toán - Lý - Hóa và Toán - Hóa - Sinh, thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường Sĩ quan Chính trị xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán - Văn - Anh, thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2:

Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, cụ thể:

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển Văn - Sử - Địa, thí sinh có điểm thi môn Sử cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển Toán - Lý - Hóa và Toán - Lý - Anh, thí sinh có điểm thi môn Lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

Riêng Học viện Khoa học quân sự xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán - Văn - Ngoại ngữ, thí sinh có điểm môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Quân y xét tuyển theo 2 tổ hợp gồm Toán - Lý - Hóa và Toán - Hóa - Sinh, thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường Sĩ quan Chính trị xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán - Văn - Anh, thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3:

Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển Văn - Sử - Địa, thí sinh có điểm thi môn Địa cao hơn sẽ trúng tuyển.

Đối với trường có tổ hợp các môn xét tuyển Toán - Lý - Hóa và Toán - Lý - Anh, thí sinh có điểm thi môn Hóa hoặc môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Riêng Học viện Khoa học quân sự xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán - Văn - Ngoại ngữ thì thí sinh có điểm môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.

Học viện Quân y xét tuyển theo 2 tổ hợp gồm Toán - Lý - Hóa và Toán - Hóa - Sinh, thí sinh có điểm thi môn Lý hoặc môn Sinh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Trường Sĩ quan Chính trị xét tuyển theo tổ hợp các môn thi Toán - Văn - Anh, thí sinh có điểm môn tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Đại học mới nhất

Top